Now Reading
Spānija: Eiropas ģimeņu tikšanās Madridē

Spānija: Eiropas ģimeņu tikšanās Madridē

„Eiropas nākotne atkarīga no kristīgās ģimenes”, šos vārdus sava pirmā apustuliskā ceļojuma laikā Spānijā 1982. gadā sacīja pāvests Jānis Pāvils II. Tajā pašā vietā, Limas laukumā, Madridē, Svētās ģimenes liturģiskajos svētkos pulcējās aptuveni miljons cilvēku no visas Eiropas, lai piedalītos Ģimenes un dzīvības dienas svinībās. Ar televīzijas starpniecību, lūgšanas „Kunga eņģelis” laikā no Svētā Pētera laukuma Romā, tikšanās dalībniekus uzrunāja Benedikts XVI. Klātesošo vidū bija Romas diecēzes ģenerālvikārs, kard. Agostino Vallini, Pontifikālās Ģimeņu padomes prezidents, kard. Ennio Antonelli, Pontifikālās Laju padomes vadītājs, kard. Staņislavs Rilko, vairāki citi kardināli un bīskapi, kā arī ģimenes no visas Eiropas, tai skaitā arī no Latvijas. Skaitliski lielākā grupa pārstāvēja Spāniju, bet otrajā vietā ierindojās Itālija, ko pārstāvēja apmēram 10 000 ģimeņu. Euharistijas svinības vadīja Madrides arhibīskaps, kard. Antonio Rouko Varela.
Homīlijā kard. Varela norādīja uz kristīgās ģimenes lielo nozīmi mūsdienās. „Tikai kristīgajā ģimenē, kura ir Nācaretes ģimenes attēls, bērni, slimnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām atklāj dzīvības dāvanas nozīmi”, viņš sacīja. Tāpēc valdības ir aicinātas aizstāvēt laulības institūciju. Ģimenes stāvoklis mūsdienu Eiropā ir satraucošs. To aizvien biežāk apdraud juridiski vieglās šķiršanās iespējas un pret dzimstību vērstā politika. Turklāt ģimeni šodien nospiež ekonomiskā krīze un bezdarbs. „Jūs, šeit klātesošās ģimenes, esat sabiedrības sanktuārijs”, pasvītroja Madrides arhibīskaps. „Bez jums Eiropa paliktu bez bērniem un bez mīlestības nākotnes”.

Atsaucoties uz Jāņa Pāvila II mācību, kard. Varela atgādināja, ka pastāv būtiska saikne starp laulāto mīlestību un dzīvības tālāknodošanu, kā arī norādīja uz cilvēka dzīvības sakrālo raksturu. Nerespektējot nevainīgo un neaizsargāto būtņu tiesības uz dzīvību, tiek apdraudēti paši sabiedrības pamati. Savukārt, atbildīga atvērtība dzīvībai ir reizē sociāla un ekonomiska bagātība – enciklikā „Caritas in veritate” norāda Benedikts XVI. Šajā kontekstā spāņu kardināls atgādināja, ka valdības ir aicinātas rūpēties par ģimeni, kuras pamats ir nešķiramā laulība starp vīrieti un sievieti, un kura ir sabiedrības vitālā pamatšūniņa. Neraugoties uz daudziem izaicinājumiem un problēmām, kas skārušas mūsdienu ģimenes, kard. Varela mudināja saskatīt kristīgās cerības spožās zīmes. „Dārgās ticīgo ģimenes no Spānijas un visas Eiropas, jūs šeit atrodaties, lai liecinātu par cerību un stiprinātos tajā”, viņš sacīja. „Ar priecīgu „jā” savai laulībai un ģimenei, kas ir Dieva nesavtīgās un auglīgās mīlestības dzīvais atspulgs, ar savu „jā” laulībai un ģimenei kā „dzīvības svētnīcai” un sabiedrības pamatam, jūs no jauna paverat drošu ceļu Eiropas tagadnei un nākotnei”.

Kard. Rouko Varela pasvītroja, ka Eiropas morālā, garīgā, kā arī materiālā nākotne, ir atkarīga no ģimenes. Tāpēc svarīgi mūsdienās atzīt sākotnējo Radītāja plānu un patiesību par ģimeni. Romas diecēzes ģenerālvikārs, kard. Agostino Vallini atgādināja, ka ģimenes dzīve ir būtiski saistīta ar visas sabiedrības dzīvi. Laikā, kad šo sabiedrības pamatšūniņu skārusi krīze un sastopoties ar ģimeniskām pseidoinstitūcijām, mēs, ticīgie, gribam sludināt Kristus mīlestību, teica kard. Vallini. Neokatehumenāta ceļa loceklis Kiko Arguello, kurš kopā ar Madrides arhidiecēzi bija viens no Svētās ģimenes svētku galvenajiem organizatoriem, apgalvoja, ka Eiropu var glābt tikai kristīga ģimene. Vietā, kur notika Euharistijas svinības, atradās Almudenas Dievmātes statuja un Pasaules Jauniešu dienu krusts, jo nākamās Jauniešu dienas 2011. gadā notiks tieši Madridē.

J. Evertovskis / VR

Scroll To Top