Now Reading
Liecība par Kristu: Konrāds Planks no Bavārijas

Liecība par Kristu: Konrāds Planks no Bavārijas

Liecība par Kristus Labo Vēsti, par Dieva jauno Derību ar cilvēkiem ir katra Baznīcas locekļa ticībā dzīvota dzīve. Cik daudz mēs atļaujam Dieva Mīlestībai nākt manī, tikpat lielā mērā kļūstam Mīlestības un Patiesības liecinieki. Šīs zemes ikvienā stūrītī kādam no mums ir jāizplata Labā Vēsts par Dievu un Viņa Mīlestību, ir jādeg ilgās redzēt laimīgus visus, sevišķi vismazākos. Tas ir vienreizēji, piedzīvot, ka Dievs aicina arī tagad tikpat vienkāršus ļaudis kā savulaik Galilejas zvejniekus iet pie tūkstošiem cilvēku un mantot viņus Dieva valstībai.

Tāds ir Dievmātes garīgais bērns, vācu misionārs Konrāds Planks no Bavārijas. Pēdējo desmit gadu laikā ir vērušās gan skolu, gan draudžu, gan bērnunamu un pansionātu, gan atsevišķu ģimenes māju durvis, lai stiprinātos garīgajā dzīvē un ar savām rokām darinātu rožukroni, jo Konrāds ir izkopis labu metodi, kā izgatavot lieliskus rožukroņus.

Konrāds Planks ir ticīgs ģimenes cilvēks no Bavārijas, kurš 2009. gadā laikā no 3.11. līdz 4.12., atbildot Saldus draudzes prāvesta Andreja Mediņa ielūgumam, ar V.E. Liepājas bīskapa Vilhelma Lapeļa OP svētību un pateicoties Saldus draudzes locekļu morālajam un materiālajam atbalstam misijas darbu pārsvarā veica Kurzemē. Kā bāzi izmantojot Saldus draudzi, misionārs devās arī uz dažādām citām vietām, piemēram, atsaucoties dekāna Pētera Skredeļa ielūgumam, uz Dobeles skolām, vadīja nodarbību Rīgas Garīgajā Seminārā. Cik ļoti sāpīgi mūsu vidū, arī skolās un ģimenēs pietrūkst cilvēku, kuri savus tuvākos mīl, kuri zina, ka mīlestība nāk no Dieva un Viņam pateicas. Tāpēc ir labi, ka Konrāds turpinās liecināt arī šogad, un, ja Dievs tā gribēs, atkal būs Saldū laikā no 23.02. līdz 23.03. Kā zināms, Saldus draudzes prāvests ir nodibinājis un vada pagaidām vienīgo katoliskās Baznīcas Latvijā kopienu, kur iespējams iestāties, lai saņemtu dziedināšanu no jebkura veida atkarības, tai skaitā no alkoholisma, narkomānijas vai azartspēļu atkarības. Kopienas brāļi un māsas pilnībā apguva rožukroņa gatavošanas prasmi un tagad ir pateicīgi Konrādam, kura vadībā kopiena sāka gatavot rožukroņus. Piedāvājot visiem interesentiem šādu rožukroni, viņi pretī saņem ziedojumus, lai varētu iegādāties kopienas uzturēšanai nepieciešamos produktus. „Kalna svētību kopienas” locekļi ikdienas lūdzas vismaz 3 Rožukroņa daļas, daudz laika veltī darbam un adorācijai, Svēto Rakstu apcerei, slavēšanai un citām lūgšanām. Ja ir vēlēšanās atbalstīt kopienu ar ziedojumu, pretī saņemot rožukroņus, rakstiet, lūdzu, uz e-pastu Manetai Anševicai: manetai@inbox.lv vai zvaniet uz mobilo LMT tālruni: 29454640. Aicinām arī aizlūgt viens otra vajadzībās – vienoties lūgšanā – kopiena par Jums, Jūs par kopienu! Aicinām arī atbraukt ciemos uz Lēnām un Bruknu! Māku patstāvīgi gatavot rožukroņus lieliski apguva arī Kuldīgas draudzes jaunieši, kuri bija ļoti atsaucīgi, jo labprāt tos izplata.

Konrāds ir ieradies no Uzvaras Dievmātes draudzes, kura atrodas netālu no Bodenzē ezera un nepagurst liecināt par Dieva mīlestību un to, kā smagā slimībā lūdzot Dievmātes palīdzību, svētceļojuma laikā Medžugorjē tika dziedināts gan fiziski, gan garīgi. Viņš toreiz sacīja Dievmātei: „Es, Konrāds, ņemu Tevi, Marija, par savu Māti!” Laikam tāpēc visus Konrāda braucienus pavada daudz Dieva žēlastību, īpaši ļoti lielā atvērtība no skolēnu puses, tāpēc šajos desmit gados Kristus Vēsts no jauna tika pasludināta jau ap četriem tūkstošiem skolu jauniešu. Žēl, ka ir tik maz strādnieku Kunga druvā, jo ļoti nepieciešams apmeklēt visas šīs skolas vēl, savukārt tās vietas, kur vēl nav bijis laika apmeklēt, arī gaida savu kārtu. Konrāds vienmēr aicina mūs, turpināt pašiem šo darbu, izplatīt ticību, mācīt lūgšanu, kopīgi gatavot rožukroņus. Pieminēsim savās lūgšanās visus, kuri dedzīgi sludina Kristus Evanģēliju mūsu zemē, arī Konrādu un viņa draudzi, un ģimeni!

M.Anševica

 

Scroll To Top