Now Reading
Noslēgusies 32. Eiropas jauniešu tikšanās Poznaņā. Nākamā tikšanās notiks Roterdamā.

Noslēgusies 32. Eiropas jauniešu tikšanās Poznaņā. Nākamā tikšanās notiks Roterdamā.

Noslēgusies 32. Eiropas jauniešu tikšanās Poznaņā. Nākamā tikšanās notiks Roterdamā.
Ar rīta lūgšanu 150 Poznaņas un tās apkārtnes draudzēs 2. janvārī Polijā noslēdzās Tezē kopienas rīkotā 32. Eiropas jauniešu tikšanās. Piecu dienu ilgajā saietā piedalījās apmēram 30 000 jauno kristiešu, kuru vidū bija arī pārstāvji no Āzijas, Āfrikas un Dienvidamerikas. Skaitliski lielākās grupas pārstāvēja Poliju, Ukrainu, Franciju, Vāciju, Itāliju un Portugāli. Visi kopā lūdzās par mieru un pārdomāja par solidaritāti, taisnīgumu un brīvību mūsdienu pasaulē. Tāpat kā citās vietās, arī Poznaņā, rīta stundas jaunieši pavadīja savās draudzēs, kur kopā lūdzās, strādāja grupās, tikās ar cilvēkiem, kuri iesaistījušies kalpošanā, savukārt, pēcpusdienās pulcējās uz kopēju lūgšanu un meditāciju. Katru vakaru viņus uzrunāja brālis Aloizs. 31. decembrī draudzes organizēja lūgšanu vigīliju par mieru, pēc kuras sekoja daudzveidīgi kultūras un sadraudzības pasākumi – tā dēvētie „Tautu svētki”.
„Šovakar sveicam jauniešus no Moldāvijas, Armēnijas, Horvātijas, Ungārijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Igaunijas, Latvijas, Čehijas Republikas un Itālijas, sevišķi, Akvilas jauniešus, kuri šogad piedzīvoja zemestrīci” – Vecgada vakarā, pēc brāļa Aloiza meditācijas, sacīja kāds bērns, nosaucot visas minētās valstis, tai skaitā arī Latviju. Brālis Aloizs mudināja klātesošos pārdomāt par cilvēkam dotās brīvības lielo nozīmi. Pirmā Eiropas jauniešu tikšanās Polijā notika pirms 20 gadiem – 1989. gadā Vroclavā – tūlīt pēc Berlīnes mūra krišanas. Visos valdīja milzīgs prieks par atkal atgūto brīvību. „Tas bija entuziasma laiks”, norādīja Tezē kopienas vadītājs, pasvītrojot, ka turpretī tagad ir izšķiršanās, lēmumu pieņemšanas un prasmes būt neatlaidīgiem laiks. Vai šodien mēs pietiekoši domājam par brīvības jēgu? – viņš jautāja. Brīvība ir spēja izvēlēties prioritātes. Būt brīvam nozīmē nepadoties ļaunajām nosliecēm mūsos. Reizē tā ir cīņa pret netaisnīgām struktūrām sabiedrībā. Brīvība nozīmē spēju paust arī savu ticību.

Īsi pirms tikšanās Poznaņā, brālis Aloizs apmeklēja Ķīnu. Tur viņš sastapa cilvēkus, kuri stāstīja par savu vecāku un vecvecāku ticības dēļ piedzīvotajām vajāšanām. Arī daudzu Eiropas jauniešu vecāki un vecvecāki ļoti labi zina, ko nozīmē ciest ticības dēļ. Brālis Aloizs mudināja klātesošos jauniešus pateikties Dievam par visiem tiem kristiešiem, kuri izturēja un palika stipri savā ticībā, un aicināja lūgties par kristiešiem Ķīnā, kuri joprojām piedzīvo vajāšanas. Vēršoties pie poļu jauniešiem, Tezē kopienas vadītājs norādīja uz viņu dziļajām ticības saknēm. Kristīgā tradīcija palīdzēja poļu tautai iziet cauri lielajiem pārbaudījumiem. Šīs saknes ir saistītas ar ģimenēm un draudzēm. Šodien notiek ticības izpausmes veidu atjaunotne, un tas ir labi – norādīja brālis Aloizs. Ārējie izteiksmes veidi var mainīties un reizēm tiem ir jāmainās, lai ticības gaisma mirdzētu ar jaunu spožumu. Šodien, ieviešot jauninājumus, reizē esam aicināti palikt uzticīgi gadsimtu ilgajām tradīcijām. Tas ir izaicinājums, kas skar mūsdienu jaunos kristiešus. Brālis Aloizs apliecināja, ka Tezē kopiena vienmēr ir gatava sniegt savu atbalstu.

Vecgada vakara lūgšanas laikā bērni iededza miera uguni. Šī liesma tika atnesta no Betlēmes Kristus dzimšanas grotas, lai apskaidrotu visus cilvēkus. Līdz ar to nevaram pieņemt, ka pasaulē pieaug nevienlīdzība – pasvītroja brālis Aloizs. Nevaram pieņemt, ka tikai daži var baudīt ekonomisko labklājību, kamēr tai pat laikā, lielākā daļa spiesti dzīvot nabadzībā. Mēs izvēlamies vienkāršu dzīves veidu, lai veicinātu dalīšanos, solidaritāti un atbildīgu savas planētas resursu izmantošanu. Miera uguns iedegta visiem cilvēki. Tas Tezē kopienai liek turpināt „uzticības svētceļojumu pa visu zemi”. Tāpēc tikšanās Tezē pilsētiņā Francijā arī 2010. gadā notiks katru nedēļu. Augustā apritēs 5 gadi, kopš kopienas dibinātāja brāļa Rožē brutālās nāves. Šogad tā svin savas pastāvēšanas 70. gadadienu. Tikšanās paredzētas Portugālē, Bosnijā Hercegovinā un Norvēģijā. Februārī Manilā (Filipīnās), pulcēsies Āzijas jaunieši, bet decembrī Santjago (Čīlē) – Latīņamerikas jaunie kristieši. Taču nākošais – 33. Eiropas jauniešu gadu mijas saiets notiks Holandes pilsētā Roterdamā.
J. Evertovskis / Katholisch, Kai, Zenit

Scroll To Top