Now Reading
Pāvesta vadīto liturģisko svinību programma

Pāvesta vadīto liturģisko svinību programma

Vatikānā publicēta pāvesta vadīto liturģisko svinību programma laika posmam no 2. februāra līdz 18. aprīlim, ieskaitot Kluso nedēļu un Lieldienas. Vispasaules Konsekrētās dzīves dienā, kas tiek atzīmēta Kunga Prezentācijas svētkos, 2. februārī, Svētā Pētera bazilikā Benedikts XVI vadīs vesperu dievkalpojumu. Tajā piedalīsies konsekrētās dzīves institūtu un apustuliskās dzīves apvienību locekļi.
Pelnu trešdienā, 17. februārī, pāvests dosies uz Svētā Anzelma baziliku, kur vadīs gandares procesiju, bet pēc tam – uz Svētās Sabīnes baziliku, Aventīna kalnā, kur svinēs Svēto Misi ar pelnu svētīšanu. Piektdien, 19. februārī, Vatikānā notiks konsistorijs, lai izskatītu dažas ar kanonizāciju saistītās lietas.

Lielā Gavēņa pirmajā svētdienā, 21. februārī, Redemptoris Mater kapelā, Vatikānā, sāksies rekolekcijas Romas kūrijas darbiniekiem. Tās noslēgsies sestdien, 27. februārī. Gavēņa trešajā svētdienā, 7. martā, Benedikts XVI dosies pastorālajā vizītē uz Svētā Jāņa no Krusta draudzi, Romā. Savukārt, ceturtdien, 25. marta vakarā, Svētā Pētera laukumā ap pāvestu pulcēsies Romas pilsētas un Lacio apgabala jaunieši, lai sagatavotos Pasaules Jauniešu dienas svinībām.

Tuvojoties Kristus Augšāmcelšanās svētkiem, Baznīca aicina ticīgos piedalīties svētajos notikumos, sākot ar Kunga svinīgo ieiešanu Jeruzalemē Palmu jeb Pūpolu svētdienā, līdz pat mācekļu maltītei kopā ar augšāmcēlušos Jēzu. Ar Pūpolu svētdienu sākas Klusā nedēļa, kurā svinam Kunga ciešanu, nāves un augšāmcelšanās noslēpumu. Tā šogad iekrīt 28. martā. Šajā dienā Vatikāna laukumā notiks palmu un pūpolu zaru pasvētīšana, procesija un Svētā tēva vadītā Euharistija. Pirmdien, 29. martā, Svētā Pētera bazilikā Benedikts XVI celebrēs Euharistiju par piemiņu sava priekšgājēja Jāņa Pāvila II nāves piektajai gadadienai.

Lielajā ceturtdienā, 1. aprīlī, pulksten 9.30, Vatikāna bazilikā pāvests kopā ar Romas diecēzes bīskapiem un priesteriem celebrēs hrizmas svētīšanas dievkalpojumu, savukārt, vakarpusē, pulksten 17.30, Svētā Jāņa Laterāna bazilikā, kas ir Romas bīskapa katedrāle, Benedikts XVI svinēs Kunga Pēdējo Vakariņu Svēto Misi. Pēdējo vakariņu laikā Kristus atstāja mums mīlestības bausli, iedibināja Euharistijas un priesterības sakramentus.

Lielajā piektdienā, 2. aprīlī, plkst. 17.00, Svētā Pētera bazilikā notiks Kunga Ciešanu liturģija. Tai ir trīs daļas: Dieva Vārda liturģija, krusta pagodināšana un Svētā Komūnija. Lielās Piektdienas vakarā Romas Kolizejā, plkst. 21.15, Benedikts XVI vadīs Krustaceļa gājienu.

Lielajā sestdienā, 3. aprīlī, plkst. 21.00, Svētā Pētera bazilikā, sāksies Lieldienu Vigilijas dievkalpojums. Tā laikā bazilikas ārpusē pāvests pasvētīs uguni. Pēc svinīgās ieiešanas dievnamā notiks Dieva vārda liturģija, vairākiem katehumeniem tiks piešķirts kristības sakraments un sekos Euharistijas svinības.

Kristus Augšāmcelšanās svētkos, 4. aprīlī, plkst. 10.15, Vatikāna laukumā, Benedikts XVI svinēs Svēto Misi, bet plkst. 12.00, no bazilikas balkona lasīs Lieldienu vēstījumu un dos savu apustulisko svētību „Urbi et Orbi” – pilsētai un pasaulei.

Sestdien, 17. aprīlī, un trešajā Lieldienu svētdienā, 18. aprīlī, pāvests veiks apustulisko ceļojumu uz Maltu.

J. Evertovskis / VR

Scroll To Top