Spānija: atklāts sv. Jēkaba Jubilejas gads

Tas ir īpašs žēlastības un piedošanas, iekšējās atjaunotnes un liecināšanas laiks – šādi Benedikts XVI raksturo sv. Jēkaba Jubilejas gadu, kura atklāšana notika 31. decembrī Santjago de Kompostellā Spānijā. Vecgada vakarā arhib. Julians Barrio atvēra pilsētas katedrāles Svētās Durvis un pēc tam sekoja svinīgs dievkalpojums. Santjago de Kompostella ir visā pasaulē plaši pazīstamā svētceļojumu vieta, jo saskaņā ar tradīciju, apustulis Jēkabs Vecākais ir veicis evaņģelizācijas darbu Spānijā un viņa miesas pārvestas uz minēto pilsētu. Katru gadu tur ierodas vairāki simti tūkstoši cilvēku. 2004. gadā pilsēta uzņēma 12 miljonus svētceļnieku. Jubilejas gads tiek pasludināts tad, kad 25. jūlijs – apustuļa Jēkaba piemiņas diena – iekrīt svētdienā. Pirmās šādas svinības notika 1120. gadā, bet nākošās paredzētas 2021. gadā. Šis jau ir 119. Jubilejas gads. Tā ietvarā pāvests nosūtījis speciālu vēstījumu arhib. Barrio, norādot uz gadsimtiem ilgās tradīcijas garīgi bagāto raksturu. Svētceļojumiem pie apustuļa Jēkaba kapa jākļūst par pamudinājumu Eiropai atgriezties pie savām kristīgajām saknēm – vēstījumā pasvītro Benedikts XVI.
Jubilejas gads ticīgajiem ir iespēja pievērst lielāku uzmanību savam aicinājumam uz svētumu, aizvien vairāk atvērties Dieva vārda gaismai un nodibināt dziļākas draudzības saites ar Kristu – norāda pāvests. Bez tam, tā ir iespēja arī visiem tiem, kuriem nav ticības, to no jauna atgūt. Tā ir iespēja iemantot šo ticības dāvanu „no Tā, kurš apgaismo katru cilvēku, lai viņam būtu dzīvība”. Sv. Jēkabam veltītā Jubilejas gada tēma „Svētceļojot pretī gaismai” ir aicinājums uz evaņģelizāciju. Pāvests apliecina, ka lūdzas par visiem svētceļniekiem, lai tie iemantotu „dzīvības pārpilnību”, un atgādina, ka tas ir katra svētceļojuma patiesais mērķis. Svētceļnieks ir aicināts kļūt par Kristus liecinieku, lai nestu pasaulei cerību.

Santjago ceļš vienmēr saistījās ar bagātiem gandarīšanas, atgriešanās, dedzības, viesmīlības, mākslas un kultūras augļiem, kas izteiksmīgi vēstī par Vecā kontinenta garīgajām saknēm – norāda Svētais tēvs. Tādējādi varam cerēt, ka arī šis Jubilejas gads sekmēs Eiropas reliģisko atjaunotni, palīdzēs tās iedzīvotājiem no jauna atklāt savas kristīgās saknes un labāk apzināties savu identitāti. Priesteriem veltītā Jubilejas gada ietvarā Benedikts XVI vēstījumā uzrunā arī garīgos ganus, kuri nesavtīgi aprūpēs tos, kas dosies pie apustuļa Jēkaba kapa. Pāvests sevišķi pasvītro izlīgšanas un Euharistijas sakramentu nozīmi, atgādinot, ka tieši piedošana un tikšanās ar Kristu ir lielākās jaunatklātā Santjago de Kompostellas Svētā gada vērtības. Visus svētceļniekus Benedikts XVI mudina augt ticībā, mīlestībā un brālībā, un nesavtīgi atbildēt Kunga aicinājumam.

Santjago de Kompostellas katedrāles Svētās Durvis tiek dēvētas arī par „Piedošanas durvīm”. Mākslas darbos apustulis Jēkabs parasti tiek attēlots ar svētceļnieka nūju un Evaņģēlija rulli rokā. Tas ir raksturīgi ceļojošam un Labo vēsti sludinošam apustulim, bez tam tas raksturo arī katra kristieša dzīves svētceļojumu.

J. Evertovskis / VR, Katholisch

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti