Now Reading
17. februārī katoliskā Baznīca iesāks Lielo Gavēņa laiku

17. februārī katoliskā Baznīca iesāks Lielo Gavēņa laiku

„Vispirms kavēšos pie „taisnīguma” jēdziena nozīmes, kas vispārējā lietošanā ietver sevī „katram dot savu – dare cuique suum“, saskaņā ar pazīstamo Ulpiāna, III gadsimta romiešu jurista, teicienu. Tomēr, īstenībā, šāda klasiska definīcija nepaskaidro, kas ir šis „savs“, kas būtu katram jānodrošina. Tas, pēc kā cilvēkam ir vislielākā nepieciešamība, nevar tikt viņam nodrošināts ar likumu. Lai baudītu patiesi piepildītu dzīvi, tam ir nepieciešams kaut kas daudz dziļāks, kas var tikt vienīgi dāvināts: varam teikt, ka cilvēks dzīvo no tās mīlestības, kuru spēj dāvāt vienīgi Dievs, kurš ir radījis viņu pēc sava tēla un līdzības”, tā raksta pāvests Benedikts XVI.

Lielā Gavēņa laikā kristieši vairāk uzmanību pievērsīs lūgšanai, žēlsirdības darbiem un gavēšanai. Viens no gavēšanas aspektiem ir atturēšanās no ēdieniem. Bet gavēšanai ir arī cits, sociālais raksturs, kurš ietver visu sabiedrību, kad prātīgi rīkojamies ar tiem labumiem, kas ir mūsu pārziņā, piemēram, neizniekojam ēdienu. Gavēt var arī ierobežojot plašsaziņas līdzekļu lietošanu – televīziju, datorspēles. Svarīgs aspekts skar arī savstarpējo attiecību jomu, kā, piemēram, piedošana, naida neturēšana, parāda atlaišana.

Gavēņa laiks ir sagatavošanās Lieldienām. Simboliski šis laiks atgādina tās 40 dienas, ko Jēzus pavadījis tuksnesī lūgšanā un gavēnī pirms savas publiskās darbības (no gavēņa 1. svētdienas līdz Lielajai Ceturtdienai, kad sākas Lieldienu svinības, ir tieši 40 dienas). Gavēnis bija kā īpašs sagatavošanās laiks tiem cilvēkiem, kuri vēlējās kristīties Lieldienu naktī.

LRKBIC

 

 

 

Scroll To Top