Now Reading
2. februārī sv.Jēkaba katedrālē Dievam veltītie brāļi un māsas atjaunos savus solījumus

2. februārī sv.Jēkaba katedrālē Dievam veltītie brāļi un māsas atjaunos savus solījumus

2. februārī katoliskā Baznīca atzīmē Kunga prezentāciju svētnīcā. Diena, kurā īpaši lūdz par konsekrētajiem jeb Dievam veltītajiem brāļiem un māsām. Pēc Pro Sanctitate māsu iniciatīvas katru gadu sv.Jēkaba katedrālē priesteri, brāļi un māsas no dažādām kongregācijām, ordeņiem, sekulārajiem institūtiem pulcējas kopā uz Svēto Misi. Plkst.18.00 iesāksies vakara lūgšana (vesperes) un plkst. 18.30 būs Svētā Mise, kuras laikā Dievam veltītie brāļi un māsas pie Kunga altāra atjaunos šķīstības, paklausības un nabadzības solījumus.

Tautā šo dienu sauc par Sveču dienu. Jēzus Kristus – Pasaules gaisma! Svece simbolizē garīgo gaismu, kas apgaismo ticīgo sirdis. Baznīcā šai dienā svētī sveces. Šai dienā atceramies to, kā Vissvētākā Jaunava Marija un Jāzeps nes bērnu Jēzu uz templi, lai viņu veltītu debesu Tēvam. Svētnīcas apmeklējums kļūst par žēlastības brīdi Simeonam un Annai, kuri ir gaidījuši Dieva apsolīto mesiju, Kungu Jēzu Kristu (LK 2, 22-40).
 
Kopš 1997. gada pāvests Jānis Pāvils II to aicina svinēt kā Dievam veltīto – konsekrēto cilvēku dienu. Viņu aicinājums ir nesaraujami saistīts ar Baznīcas dzīvi un kalpojumu, īpašā veidā izdzīvojot vienotību ar Kristu.

„ Ir vismaz divi aicinājumi konsekrētajiem, kuri, šķiet, izriet no svētā Arsas prāvesta liecības. Pirmais ir saistīts ar viņa dziļāko būtību. Tas ir, viņa personīgās dzīves un kalpošanas centrā vienmēr bija tīrās un vienkāršās būtības meklējumi. Vai gan konsekrēto dzīve nav aicinājums liecināt par būtisko? Tāpat ir otrs aicinājums. Tas ir aicinājums veidot svēto sabiedrību. Iepazīstot un iedziļinoties svēto dzīvesstāstos, var sasniegt neizsmeļamas bagātības. Varam šīs bagātības plaši pielietot, taču šo iespēju varam arī atstāt novārtā, to it kā apglabājot. Ja svēto dzīvesstāstu iepazīšana ir lielas apgaismības un atbalsta avots, tad nezināšana par šīs bagātības esamību mūs dara nabadzīgus un bieži vien arī tuvredzīgus, veicot šodienas izvēles un uzņemoties mums uzticēto atbildību. Tātad ir būtiski sevi piepildīt ar Evaņģēlija dziļumiem, kurus mums ir darījuši redzamus, saprotamus un runājamus lielie liecinieki, kuri mums jau ir apsteiguši Baznīcas ceļā. Ja mūsu (konsekrēto) sabiedrība kļūs arvien līdzīgāka svēto sabiedrībai, tad svētie palīdzēs mums katram saprast Dieva gribu un tas mums palīdzēs nodot arī jums pozitīvas un labestības pilnas atbildes”, tā vēstī citāts no vēstījuma, kas veltīts īpaši šai dienai.

LRKB IC

Scroll To Top