Now Reading
Benedikts XVI: atbalstot ģimenes, aizsargāt bērnus!

Benedikts XVI: atbalstot ģimenes, aizsargāt bērnus!

Pirmdien. 8. janvārī, pāvests pieņēma audiencē Pontifikālās Ģimenes padomes rīkotās sanāksmes dalībniekus. Šī tikšanās, kas Vatikānā notiek no 8. līdz 10. februārim, ir veltīta bērnu tiesībām. Līdz ar to tiek atzīmēta arī 20. gadskārta, kopš ir pieņemta Starptautiskā konvencija par bērnu tiesību aizsardzību. Bez tam, sanāksme ir sarīkota, gatavojoties VII Pasaules Ģimeņu dienai, kas notiks 2012. gadā Milānā.
Pirmā un galvenā institūcija, kurā aug un attīstās bērni, ir ģimene, tikai pēc tās seko skola, draudze un citas sabiedriskās institūcijas. Baznīca gadsimtu gaitā ir sekojusi Kristus piemēram, rūpējoties par bērniem. Diemžēl, pāvestam ar nožēlu nācās atzīt, ka ir bijuši arī vairāki gadījumi, kad atsevišķi Baznīcas locekļi ir rīkojušies pret Kristus mācību un rupjā veidā pārkāpuši mazgadīgo cieņu un tiesības. Baznīca nekad nav atbalstījusi šādu rīcību. Gluži pretēji, tā ir nekavējoties paudusi savu nosodījumu. Benedikts XVI atgādināja, ka Jēzus bērnus ir uzskatījis par atdarināšanas cienīgu piemēru, lai cilvēki spētu ienākt Dieva valstībā (sal. Mt 18,1-6; 19,13-14). Dieva Dēls ir aicinājis respektēt bērnus un rūpēties par viņiem. Jēzus ir bargs pret tiem, kas bērniem dara pāri (sal. Mk 9,42). Tāpēc visi ir aicināti izturēties pret viņiem ar tādu pašu cieņu un mīlestību.

Pāvests atgādināja, ka Svētais Krēsls ir atbalstījis Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības konvenciju, jo tajā ir ietvertas pozitīvas norādes attiecībā uz bērnu adopciju, sanitāro aprūpi, izglītību, pasargāšanu no vardarbības, no mazgadīgo darba ekspluatācijas un seksuālās paverdzināšanas. Bez tam, konvencijas preambulā ir norādīts, ka ģimene ir dabiska vide visu tās locekļu, jo īpaši bērnu izaugsmei un labklājībai. Benedikts XVI piebilda, ka tieši ģimene, kas ir balstīta uz vīrieša un sievietes laulību, ir vislielākā palīdzība, ko var sniegt bērniem.

„Bērni vēlas, lai viņus mīl māte un tēvs, kuri, savukārt, mīl viens otru. Viņiem ir nepieciešams dzīvot un augt kopā ar abiem vecākiem, jo māte un tēvs papildina viens otru, audzinot bērnus un veidojot viņu personību un viņu identitāti. Tātad, ir svarīgi, lai viņi darītu visu iespējamo, liekot bērniem augt vienotā un stabilā ģimenē,” uzsvēra pāvests.

Vēršoties pie sanāksmes dalībniekiem, Svētais tēvs norādīja, ka tāpēc ir jāpalīdz laulātajiem nepazaudēt viņu laulības sakramentalitāti un tās dziļo jēgu. Laulība ir jāstiprina, klausoties Dieva Vārdu, lūdzoties, veicot nemitīgu dialogu, savstarpēji pieņemot vienam otru un piedodot. „Tāda ģimenes vide, kurā trūkst miera un nopietnības, kur vecāki ir šķīrušies, nevar neiespaidot arī bērnus. Atbalsts ģimenēm, tās labuma, tiesību, vienotības un stabilitātes veicināšana, ir labākais veids kā aizsargāt mazgadīgo tiesības un patiesās vajadzības,” atgādināja Benedikts XVI.

I. Šteinerte/VR

Scroll To Top