Benedikts XVI Pasaules Slimnieku dienā: mūsu rūpes par cietējiem – Dieva mīlestības zīme

Dievmātes parādīšanās Lurdā piemiņas dienā un 18. Pasaules slimnieku dienā Benedikts XVI Vatikāna bazilikā celebrēja Svēto Misi. Homīlijā atgādināja, ka Baznīca veic divus būtiskus uzdevumus – evaņģelizācijas darbu un slimnieku miesīgo un garīgo aprūpi. Tā turpina Kristus iesākto un Viņa uzticēto misiju. Šīs zemes dzīves laikā Jēzus sludināja Labo Vēsti un dziedināja slimos. Dievs vēlas dziedināt visu cilvēku – pasvītroja pāvests. Miesas atveseļošana, saskaņā ar Evaņģēlijiem, ir zīme daudz dziļākai izdziedināšanai, proti, atbrīvošanai no grēkiem.
Pāvesta vadītajā Euharistijā piedalījās slimnieki un UNITALSI organizācijas pārstāvji. Pirms Svētās Mises bazilikā tika ienestas sv. Bernadetes Subiru relikvijas un novietotas pie Lurdas Dievmātes attēla. Tās tika atvestas procesijā no Kastelgandolfo. Marija, kura ir Baznīcas Māte un ticīgo paraugs, tiek piesaukta un godināta kā „Slimnieku veselība” – sacīja Benedikts XVI. Viņa rūpējas par visiem cietējiem. To apliecina tūkstošiem cilvēku, kuri devušies uz mariāniskajām svētnīcām un saņēmuši mierinājumu, stiprinājumu un pat fizisko izdziedināšanu. Lurda ir Dievmātes izraudzītā vieta. Tajā īpaši spilgti atklājas Viņas mātišķās rūpes par slimniekiem.
Svinot šo piemiņas dienu, visos dievnamos skan „Magnificat” slavas dziesma. Benedikts XVI paskaidroja, ka tajā Vissvētākā Jaunava Marija slavē Dieva brīnumainos darbus pestīšanas vēsturē. „Magnificat” nav to dziedājums, kuriem „smaida laime” – norādīja pāvests. Tā drīzāk ir pateicība no to cilvēku puses, kuri pazīst šīs dzīves grūtības, bet uzticas Dievam. Šajā slavas dziesmā atklājas paaudžu paaudzēs glabātā un tālāk nodotā ticība. To cilvēku ticība, kuri savu cerību balsta uz Dievu un steidzas palīgā saviem brāļiem cietējiem. Pāvests uzsvēra, ka visi, kuri pastāvīgi atrodas blakus cietējiem, labi zina, kas ir bailes un asaras, bet tajā pašā laikā ir piedzīvojuši arī prieka brīnumu, kas ir mīlestības auglis.

Svētais tēvs atgādināja, ka kopš 25 gadiem darbojas Pontifikālā Slimnieku pastorālās aprūpes padome, ko izveidoja Jānis Pāvils II. Tās galvenais uzdevums ir stiprināt ticīgo apziņu, ka žēlsirdīgā mīlestība pret slimniekiem nes pasaulei dzīvības Evaņģēliju. Padome palīdz cilvēkiem dziļāk apzināties cik svarīgi ir būt blakus slimniekiem. Benedikts XVI pauda atzinību dikastērija bijušajiem un esošajam vadītājam un darbiniekiem, sveica visus slimniekus un apliecināja, ka Baznīca turpina rūpēties par visiem cietējiem. Tās mātišķā gādība atspoguļo paša Dieva mīlestību. Vai spēja pieņemt un upurēt savas ciešanas nav mīlestības brīnums? – jautāja pāvests. Vai tas nav Dieva žēlastības brīnums, ka daudzi jo daudzi cilvēki stājas pretī ļaunumam ar ticības un cerības spēku? Visos laikos varam sastapt ļoti daudzus cilvēkus, kuri ziedo savu laiku un enerģiju, lai palīdzētu cietējiem. Par to varam priecāties. Svētais tēvs piebilda, ka paši cietēji ir mīlestības brīnumdarbu un Lieldienu prieka liecinieki.

Pāvests atgādināja, ka Baznīca vienmēr lūdzas par cietējiem. Kristus ir iedibinājis speciālu sakramentu. Slimnieku svaidīšana dziedina ne tikai dvēseli, bet nereti arī miesu. Jēzus darbojas savā Baznīcā joprojām. Liela loma ir mūsu ticībai. Svētie Raksti māca, ka tas, kurš ir slims, lai paaicina priesteri. Tā kā šis ir garīgajiem ganiem veltīts jubilejas gads, Benedikts XVI norādīja uz saikni starp slimniekiem un priesteriem. Gan vieni, gan otri ir saistīti ar zināmu uzdevumu. Slimniekiem pienākas aicināt priesterus, bet priesteriem pienākas viņu aicinājumam atbildēt un steigties palīgā. Pāvests vēlreiz norādīja uz slimnieku pastorālās aprūpes lielo nozīmi un atgādināja, ka dziedināšana un pestīšana Svētajos Rakstos vienmēr attiecas uz visu cilvēku kopumā – gan dvēseli, gan miesu. Izveidojot Pontifikālo Slimnieku pastorālās aprūpes padomi, Svētais Krēsls vēlējās sniegt savu ieguldījumu un veicināt to, lai slimnieki vienmēr tiktu pieņemti un aprūpēti pilnīgā saskaņā ar personas cieņu.

J. Evertovskis / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti