Kunga eņģelis: cīņas pret kārdinājumiem garīgais aspekts

Apcerē pims lūgšanas “Kunga eņģelis” Benedikts XVI runāja par Lielā gavēņa nozīmi. Tas ir lūgšanas un garīgās atjaunošanās laiks. Gavēnis palīdz mums sagatavoties Lieldienu noslēpuma svinēšanai. Pāvests skaidroja, ka Jēzus, “Svētā Gara pilns, atgriezās no Jordānas un Garā četrdesmit dienas uzturējās tuksnesī, un tika velna kārdināts” (Lk 4, 1-2). Evaņģēlija fragmentā atklājam, ka kardinājumi ir nevis kaut kāds nejaušs gadījums, bet gan Jēzus izvēles sekas. Viņš veic Tēva uzticēto misiju. Dzīvo patiesības pilnībā. Kristus atnāca uz šo pasauli, lai atbrīvotu mūs no grēka. Cik bieži mēs dzīvojam tā it kā Dieva nebūtu. Cik bieži pakļaujamies dažāda veida kardinājumiem. Jēzus aicina mūs darīt pasauli labāku un ļaut Dieva žēlastībai pārveidot to, kas mums pašiem neizdodas.
Lūkasa Evaņģēlija fragmentā atklājam, ka uz katru velna kārdinājumu Jēzus atbild ar Svēto Rakstu vārdiem. Tā ir mācība arī mums: ja prātā un sirdī nesam Dieva Vārdu, tad spēsim pretoties kārdinājumiem – skaidroja Svētais tēvs. Pārdomājot šo Evaņģēlija fragmentu, atklājam jauno Ādamu, pazemīgu un paklausīgu Dieva Dēlu. Lielais gavēnis ir īpašs žēlastības laiks, kas palīdz mums ieklausīties sevī un sadzirdēt Dieva Vārdu, uzvarēt kārdinājumus un atklāt savas eksistences jēgu. Tā ir dzīve kopā ar Jēzu. Esam aicināti izskaust lepnību, lai ejot pa pazemības, ticības un lūgšanas ceļu, sagatavotos Lieldienu noslēpuma svinēšanai.

Tikšanās noslēgumā Benedikts XVI apsveica svētceļniekus franču, angļu, vācu, spāņu un poļu valodā. Pāvests aicināja Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos lūgties par gavēņa rekolekciju garīgajiem augļiem.

S. Krivteža / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti