Now Reading
Pāvests: autentiska liecība palīdz atklāt Kristus aicinājumu

Pāvests: autentiska liecība palīdz atklāt Kristus aicinājumu

Vatikānā publicēts Benedikta XVI vēstījums 47. Pasaules lūgšanu dienā par paaicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi, kas tiks atzīmēta 25. aprīlī – Lieldienu laika ceturtajā svētdienā. Šogad tai ir īpaša nozīme, jo notiks Priesterības gada ietvaros. Ticīgā piemērs un liecība palīdz citiem atklāt un drosmīgi atbildēt Kristus aicinājumam – skaidro pāvests. Vēstījumā aprakstīta gan Vecās Derības praviešu, gan sv. Jāņa Kristītāja, apustuļa Pētera un daudzu citu cilvēku aicinājuma vēsture. Arī šodien Dievs caur priesteru sniegto liecību aicina daudzus ticīgos uz priesterību.
Vēstījumā pāvests norāda uz konsekrētās dzīves trīs galvenajiem aspektiem. Viens no tiem ir cieša draudzība ar Kristu. Priesteris ir „Dieva cilvēks”, kurš palīdz citiem Viņu atklāt un mīlēt. Lūgšana ir pirmā liecība, kas modina citos ilgas pēc Dieva. Konsekrētās personas un priestera dzīves otrs aspekts ir pilnīga sevis veltīšana Dievam, bet trešais – dzīve kopienā. Kristus saka: «No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.» Priesterim jābūt kopienas cilvēkam, atvērtam un spējīgam vienot visus ticīgos. Pāvests citē Jāņa Pāvila II vārdus: «Visefektīvākais līdzeklis aicinājumu veidošanā ir priesteriskās dzīves un pašaizliedzīgās kalpošanas Kristum un Baznīcai autentiska liecība.» Katrs priesteris un reliģiozo ordeņu loceklis, uzticīgs savam aicinājumam, ar prieku kalpo Kristum un aicina visus ticīgos drosmīgi pieņemt un īstenot vispārējo aicinājumu uz svētumu. Benedikta XVI vēstījums 47. Pasaules lūgšanu dienā par paaicinājumiem datēts ar 2009. gada 13. novembri.

S. Krivteža / VR

Scroll To Top