Pāvests: Baznīcas mācība palīdz īstenot cilvēkā ielikto labā potenciālu

„Pārāk bieži Baznīcas mācība tiek uztverta kā aizliegumu un stagnātisku nostāju virkne, taču īstenībā, tā ir radoša un dzīvinoša. Tā ir vērsta uz iespējami pilnīgāku labā un laimes milzīgā potenciāla īstenošanu, ko Dievs ielicis katrā no mums”, sacīja Benedikts XVI, uzrunājot Skotijas bīskapus, kuri uzturas Vatikānā, vizītē „ad Limina Apostolorum”. Pāvests īpašu uzmanību veltīja jautājumam par priesteru lomu un semināristu sagatavošanu, laju specifisko aicinājumu, par mūsdienu izaicinājumiem, Baznīcas mācības nozīmi un katoļticīgo lomu sabiedrībā, kā arī par kristiešu savstarpējām attiecībām.
Tiekoties ar Skotijas bīskapiem, Svētais tēvs norādīja uz saiknes ar universālo Baznīcu un pāvestu lielo nozīmi. Šī vienotība kalpo patiesai garīgai atjaunotnei. Tā palīdz ticīgajiem augt savā ticībā un nest bagātus augļus. Būtiska loma evaņģelizācijas procesā ir pašu priesteru liecībai. Garīgie gani, kuri ir īsti lūgšanu cilvēki un savu kalpojumu veic ar prieku, veicina ne tikai ticīgo garīgās dzīves attīstību, bet arī jaunus aicinājumus. Tie, kuri iesaistīti semināristu formācijā, ir aicināti darīt visu iespējamo, lai audzēkņi iegūtu nopietnu cilvēcisko, akadēmisko un garīgo briedumu, un kļūtu par dedzīgiem priesteriem. Baznīcas ganiem pienākas pievērst īpašu uzmanību arī laju misijai. Visur, kur ticīgie laji dzīvo saskaņā ar savu kristības aicinājumu – ģimenē, mājās, darbā – tie ņem aktīvu dalību Baznīcas misijā un svētdara pasauli. Kristīgais aicinājums pēc savas dabas ir arī aicinājums uz apustulātu. Tajā pašā laikā laji var aktīvi iesaistīties sabiedrības evaņģelizācijas darbā.

Benedikts XVI atgādināja, ka šis uzdevums prasa gatavību stāties pretī pieaugošā sekulārizma radītajiem izaicinājumiem. Piemēram, mūsdienās izplatītais atbalsts eitanāzijai dod smagu triecienu kristīgajai uztverei par cilvēka dzīvības cieņu. Nopietnas raizes sagādā daži jaunatklājumi medicīniskās ētikas vai dažas darbības embrioloģijas jomā. Ja Baznīcas mācībā tiek pieļauti pat nelieli kompromisi attiecībā uz vienu no šīm sfērām, tad kļūst sarežģīti aizstāvēt katolisko doktrīnu visā tās integritātē – pasvītroja pāvests. Tāpēc garīgajiem ganiem pienākas nemitīgi mudināt ticīgos būt uzticīgiem Maģistērijam.

Svētais tēvs atgādināja, ka skatījums uz dzīvību, ko Baznīca piedāvā pasaulei, ir pozitīvs un iedvesmojošs. Baznīca tai atklāj laulības skaistumu un parāda, ka tēvišķība un mātisķība ir patiesa prieka avots. Tā mums atklāj paša Dieva bezgalīgo mīlestību, kas savukārt palīdz saskatīt un iemīlēt Viņa attēlu savā tuvākajā. Šajā kontekstā pāvests uzsvēra, ka Baznīcas mācība nav aizliegumu kopums. Tā ir vērsta uz to, lai palīdzētu cilvēkam īstenot viņā apslēpto labā potenciālu. Lai palīdzētu to apzināties un veicinātu tautas attīstību, liela nozīme ir jaunās paaudzes izglītošanai un katoļticīgo klātbūtnei medijos, politikā, tieslietu un citās sabiedriskajās jomās – atgādināja Benedikts XVI, uzrunājot Skotijas bīskapus.

J. Evertovskis / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti