Vispārējā audience: Lielais gavēnis ir atgriešanās laiks

Atgriezties nozīmē iet pret straumi. Šī straume ir nekas cits kā virspusējs dzīves veids, kam reizēm padodamies un tādējādi kļūstam par ļaunuma un mērenības gūstekņiem – norādīja Benedikts XVI Pelnu trešdienas katehēzes mācībā. Viņš pasvītroja, ka atgriešanās ir cieši saistīta ar ticības izvēli, kas ieved mūs dziļākā komūnijā ar Kristu. Vispārējās audiences laikā pāvests runāja par Lielā gavēņa jēgu un skaidroja pelnu kaisīšanas rita nozīmi. Pāvila VI zālē klātesošo vidū bija vairāk nekā trīsdesmit svētceļnieku no Latvijas. Uz tikšanos ar Svēto tēvu viņi ieradās Jelgavas diecēzes bīskapa Antona Justa vadībā. Uzrunājot ticīgos angļu valodā, pāvests sveica bīskapu Justu un kustības Pro Sanctitate locekles.
Pelnu trešdienā sākas Lielais gavēnis. Raugoties no kristīgā viedokļa, katru savas dzīves dienu un ikvienu mirkli varam uzskatīt par pestīšanai labvēlīgu laiku – atgādināja Benedikts XVI. Tomēr gavēnis tam ir īpašs laiks. Tas mūs sagatavo Kunga Augšāmcelšanās svētku svinēšanai. Svētie Raksti aicina atgriezties. Apustulis Pāvils atgādina, lai mēs „nesaņemtu Dieva žēlastību veltīgi” (2 Kor 6, 1). Atgriešanos vajadzētu uztvert ne tikai kā zināmas kārtības ievešanu savā dzīvē, bet kā kaut ko daudz dziļāku. Esam aicināti to saprast kā patiesu iekšēju atjaunotni un pārmaiņu. Atgriezties nozīmē doties pret straumi. Svētais tēvs pasvītroja, ka tā ir kaut kas vairāk nekā morālā izvēle. Atgriešanās izriet no ticības.

Pāvests skaidroja, ka aicinājums atgriezties ir ietverts divās formulās, kas tiek lietotas pelnu kaisīšanas rita laikā. Pirmā formula balstās uz Jēzus vārdiem atklātās darbības sākumā: „Atgriezieties no grēkiem un ticiet Evaņģēlijam”. Otrā – senāka formula skan: „Atceries, cilvēk, ka tu esi puteklis un par putekli atkal pārvērtīsies”. Pirmajā ir ietverts aicinājums novērsties no virspusēja un ar kristīgo mācību nesaskanīga dzīves veida. Tas ir aicinājums atmest grēku un atjaunot dzīvas attiecības ar Kristu, kurš vienīgais dāvā patiesu brīvību un laimi. Otrās formulas vārdi, ko priesteris izrunā, kaisot uz ticīgā pieres pelnus, atgādina par nāvi un jauno dzīvi Kristū. Lai iemantotu šo jauno dzīvi esam aicināti būt nomodā. Šie vārdi atgādina par mūsu trauslumu un vienlaikus ietver sevī aicinājumu nebaidīties no nāves. Cilvēks ir puteklis, taču – dārgs un vērtīgs Dieva acīs. Dievs viņu radījis nemirstībai.

Atgriešanās un ticēšana Evaņģēlijam nav divas atšķirīgas lietas – pasvītroja Benedikts XVI. Baznīca atbalsta mūs šajā ceļā ar Dieva vārdu un sakramentu žēlastību. Šajā sakarā Svētais tēvs īpaši norādīja uz dalības ņemšanas Euharistijā un dzīves mīlestībā nozīmi. Euharistija ir mīlestības avots un piepildījums. Atgriešanās ir nevis tīri cilvēcisko pūliņu pēc pilnības redzams rezultāts, bet atbilde Kristus Labajai Vēstij. Dievs nemitīgi izmaina mūsu dzīvi. Atgriešanās ir ikdienas uzdevums. Lielajā gavēnī esam aicināti savu domāšanu un rīcību aizvien vairāk saskaņot ar Kristus gribu. Esam aicināti pilnveidoties labajā, uzticēties Dieva žēlsirdībai un veidot ar Kungu pēc iespējas dziļāku draudzības un mīlestības saikni.

Vispārējās audiences laikā pāvests uzrunāja atsevišķas svētceļnieku grupas ne tikai franču, angļu, vācu, spāņu, portugāļu un itāliešu, bet arī poļu, horvātu, čehu un slovāku valodā. Noslēgumā apsveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Pēdējos mudināja drosmīgi un ar nesavtīgu atdevi būvēt savu ģimenes namu uz dievišķās mīlestības stiprās klints.

J. Evertovskis / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti