Benedikts XVI svin sava Pontifikāta piekto gadadienu

Dārgie Dievam veltījušies Brāļi un Māsas, 

Kā zināt,16.aprīlī pāvests Benedikts XVI svin savu 83. gadskārtu, bet nākamajā pirmdienā, 19.aprīlī apritēs viņa Pontifikāta piektā gadadiena.
Domāju, ka šos brīžus spontāni vēlamies izdzīvot kā īpašu iespēju garīgi būt „Svētā tēva mājās”, it kā esot fiziski kopā ar viņu: lai viņu sirsnīgi sveiktu, lai priecātos par viņa smaidu un gaišo personu, lai pateiktos Dievam par viņa vienkāršo un pārliecinošo liecību, ko pavada prātu un sirdi spēcinoša mācība.

Zināt, ka šobrīd Baznīca pārdzīvo smagu pārbaudījumu: īpaši tā līdzjūt seksuālās izmantošanas upuriem un cieš to dēļ, kuri, visās pasaules malās, ir aptraipījušies ar šiem smagajiem noziegumiem. Šajās dienās arī pāvests tiek netaisnīgi apvainots šo noziegumu dēļ.

Taču kristietim gan prieka, gan skumju brīži ir iespēja satikt Krustā Sisto un Augšāmcelto Jēzu. Patiesi, Viņš ir ienācis mūsu vēsturē – kas tāpat sastāv no priekiem un sāpēm – un to ir piepildījis ar savu klātbūtni. Tāpēc vienmēr ir īstais brīdis atjaunot savu ticību, cerību un mīlestību Kristū.

Aicinu kopīgi izdzīvot „šo brīdi”, pārdomājot – un tas ir veids, kā „ikdienā izdzīvot Lieldienas” – dažus teikumus no pāvesta Benedikta XVI Vēstījuma Lieldienās:
„Kristīgā tauta, izgājusi no Kristības ūdeņiem, ir sūtīta visā pasaulē vēstīt par šo glābšanu, nest visiem Lieldienu augļus, kas ir jauna dzīve, brīva no grēka, atjaunota savā sākotnējā skaistumā, labumā un patiesībā. Divu gadu tūkstošu laikā kristieši, it sevišķi svētie, bez mitas ir bagātinājuši vēsturi ar Lieldienu dzīvo pieredzi. Baznīca ir izceļošanas tauta, jo visu laiku izdzīvo Lieldienu noslēpumu un izplata tā atjaunojošo spēku katrā laikā un vietā. Arī mūsdienās cilvēcei ir vajadzīga «izceļošana», nevis virspusēji uzlabojumi, bet gan garīga un morāla atgriešanās. Lai izietu no dziļās krīzes, ir nepieciešamas dziļas pārmaiņas, sākot ar sirdsapziņu; ir nepieciešama Evaņģēlija pestīšana”.

Dārgie Dievam veltījušies Brāļi un Māsas, pateicos, ka svinat pāvesta jubilejas kā brīžus, kas mūs vieno ar Dievu un arī savā starpā. Kā brīžus, kuros atjaunojam savu vienību un pateicību svētā Pētera Pēctecim.

Augšāmceltajā,
+ Luidži Bonacci
Apustuliskais Nuncijs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti