Trīs svētās dienas – liturģiskā gada kulminācija

Klusajā nedēļā esam aicināti pārdomāt mūsu pestīšanas centrālos notikumus. Triduum Paschale jeb Trīs svētajās dienās Baznīca svin Kristus ciešanu, nāves un augšāmcelšanās noslēpumu. Šajā laikā esam aicināti ievērot klusumu, lūgties un kontemplēt pestīšanas noslēpumu – teica Benedikts XVI vispārējās audiences laikā, kas trešdien notika Svētā Pētera laukumā. Katehēzes mācībā pāvests pievērsās Lielās ceturtdienas, Lielās piektdienas un Lielās sestdienas liturģisko svinību galvenajiem aspektiem. Norādīja, ka šo triju dienu pamatā ir viens vienīgais – Lieldienu noslēpums, kas ir visa liturģiskā gada centrālais notikums.
Audiences laikā Benedikts XVI uzrunāja svētceļniekus arī lietuviešu un baltkrievu valodā. „Sirsnīgi sveicu svētceļniekus no Lietuvas”, sacīja Svētais tēvs. „Dārgie brāļi un māsas, izlūdzu pār jums, jūsu ģimenēm un visu jūsu tēviju debesu dāvanu pārpilnību. Dodu visiem savu apustulisko svētību. Priecīgas Lieldienas!” Baltkrievu svētceļnieku vidū bija jauniešu koris no Minskas. „Dārgie jaunieši”, teica pāvests, „novēlu jums cienīgi svinēt mūsu Kunga ciešanas, nāvi un augšāmcelšanos”.

Atsaucoties uz sv. Atanāzija mācību, Benedikts XVI uzsvēra, ka Trīs svētās dienas ievada mūs laikā, kad viss sākas no jauna. Ar Kristus nāvi un augšāmcelšanos notiek cilvēka un visas pasaules atjaunotne. Jēzus mums ne tikai apsolīja jaunu dzīvību, bet arī to dāvā. Hrizmas svētīšanas Svētajā Misē, Lielajā ceturtdienā, bīskapi un priesteri atjauno savus priesterības solījumus. Garīgajiem ganiem veltītajā jubilejas gadā šis dievkalpojums būs īpaši nozīmīgs. Pāvests vēlēja, lai viņi būtu cerības, izlīgšanas un miera liecinieki.

Ceturtdienas vakarā visos dievnamos tiek svinēta Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas Svētā Mise. Kunga vakariņas ir pirmā Euharistija, ko svinēja pats Jēzus. „Šī ir mana miesa, kas par jums tiks atdota…. Šis ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris…”, Viņš sacīja, ņemot maizi un vīnu. Benedikts XVI atgādināja, ka šie vārdi skaidri norāda uz Kunga klātbūtni mūsu vidū. Bez tam, Viņš izvēlējās apustuļus un viņu pēctečus par šī sakramenta administrētājiem. Euharistija ir Kristus mīlestības uz Baznīcu augstākais apliecinājums. Lielās ceturtdienas Svētās Mises laikā tiek atkārtots kāju mazgāšanas žests. Pāvests pasvītroja, ka Jēzus, mazgājot apustuļiem kājas, atklāja savu bezgalīgo mīlestību, kas cilvēkam paver iespēju būt komūnijā ar Dievu un dara viņu brīvu. Pēc šī dievkalpojuma ticīgie paliek Vissvētākā Sakramenta pielūgsmē. Vienojas ar Viņu vientulībā Ģetzemenes dārzā un lūdzas, lai cilvēki visā pasaulē atbrīvotos no vientulības nastas.

Lielajā Piektdienā pieminam Kunga ciešanas un nāvi Golgātā. Jēzus atdeva savu dzīvību uz krusta koka, lai mūs atpestītu. Pāvests norādīja, ka pastāv cieša saistība starp Pēdējām vakariņām un Jēzus nāvi. Viņa nāvē atklājas mīlestības uzvara pār katru grēku un ļaunumu. Savukārt Lielā sestdiena ir klusuma diena. „Šajā gaidīšanas un cerības laikā ticīgie ir aicināti uz lūgšanu, pārdomām un atgriešanos, arī caur izlīgšanas sakramentu, lai tādējādi, piedzīvojuši dziļu atjaunotni, varētu ņemt dalību Lieldienu svinībās” – teica Benedikts XVI.

Vigīlijas naktī lielais klusums tiek pārtraukts ar svinīgo „Alleluja” dziedājumu. Tādā veidā tiek pasludināta Kunga augšāmcelšanās un gaismas uzvara pār tumsu, dzīvības uzvara pār nāvi. Baznīca priecāsies, uzaustot Lieldienu rītam un piedzīvojot tikšanos ar augšāmcēlušos Kungu. Benedikts XVI aicināja audiences dalībniekus ar visu sirdi izdzīvot šīs svētās dienas, lai aizvien dziļāk vienotos ar Kristu.

Tikšanās noslēgumā Svētais tēvs sveica dažādu zemju universitāšu pasniedzējus un studentus – „Opus Dei” prelatūras rīkotā starptautiskā kongresa UNIV2010 dalībniekus. Aicināja viņus pārdomāt par studiju lielo nozīmi „universālas katoliskās mentalitātes” veidošanā. Pāvests sveica Rieti pilsētas futbola turneja dalībniekus, kā arī uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus.

J. Evertovskis / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti