Vispārējā audience: pāvesta pārdomas par diviem priesteriem – tuvākmīlestības apustuļiem

Noslēgumam tuvojas Priesterības gads. Tāpēc Benedikts XVI katehēzes mācību veltīja diviem „tuvākmīlestības apustuļiem” – 19. gadsimta ievērojamiem priesteriem – sv. Leonardo Murialdo un sv. Džuzeppe Kottolengo. Abu dzīve un kalpošana saistās ar Turīnas pilsētu, uz kurieni pāvests dosies 2. maijā, lai pagodinātu Kristus līķautu. „Mēs būsim Dieva žēlsirdīgās mīlestības patiesi liecinieki tikai tad, ja dzīvosim ciešā saiknē ar Kristu un Baznīcu”, norādot uz divu minēto priesteru piemēru, sacīja Svētais tēvs. Uz vispārējo audienci Svētā Pētera laukumā ieradās aptuveni 16 tk. svētceļnieku. Viņu vidū bija luterāņu Baznīcas delegācija no Norvēģijas un Anglijas Baznīcas delegācija, kā arī ebreju līderu grupa, kas šajās dienās apmeklē Vatikānu. Uzrunājot atsevišķas svētceļnieku grupas, pāvests angļu valodā sirsnīgi sveica arī minētos ciemiņus.
„Dieva mīlestība un mīlestība uz Dievu” – tā bija pr. Murialdo dzīves devīze. Benedikts XVI norādīja, ka viņš izcili prata savienot kontemplatīvo dzīvi un apustulisko darbību. Leonardo Murialdo dzimis 1828. gadā Turīnā, daudzbērnu ģimenē. Neskatoties uz to, ka bērnībā gāja klostera skolās, jaunības gados piedzīvoja dziļu garīgo un eksistenciālo krīzi. Radikāla atgriešanās notika pēc kādas grēksūdzes. Leonardo atbildēja dievišķajai žēlsirdībai, paklausīja Kunga aicinājumam un izvēlējās priesterības ceļu. Pats mēdza atkārtot, ka priesterība ir „nepelnīta Dieva žēlsirdības dāvana”. Savus ordinētos brāļus vienmēr mudināja dzīvot saskaņā ar sakramentā saņemto žēlastību. Pāvests pastāstīja, ka pēc divdesmit gadu ilgās darbības ar jauniešiem un trūkumcietējiem, pr. Murialdo nodibināja Svētā Jāzepa kongregāciju. Tās mērķis – nabadzīgo un atstumto jauniešu izglītošana. Priesteris, kurš ar prieku un dziļu pateicību atbildēja Dieva mīlestības aicinājumam, pats bija šīs mīlestības spēka piepildīts – norādīja Benedikts XVI. Murialdo apzinājās, ka ir saņēmis ārkārtīgi cēlu misiju. Priesteris ir Kristus Pestīšanas darba turpinātājs. Visa sv. Leonardo dzīve un kalpošana balstījās uz Dieva žēlsirdīgo mīlestību.

Savukārt svētā pr. Džuzeppes Kottolengo dzīves moto bija: „Uz priekšu, Kungā”. Viņš dzimis 1786. gadā Bra pilsētiņā, netālu no Turīnas. Bija ievērojams biktstēvs un liels sprediķotājs jauniešu vidū. Līdzīgi kā pie sv. Jāņa Marijas Vianeja vai pie Tēva Pio, arī pie pr. Kottolengo daudzi ticīgie steidzās uz grēksūdzi. Benedikts XVI pastāstīja, ka savas vizītes laikā Turīnā, viņš apmeklēs arī šī svētā kapu. Būdams jauns priesteris, Kottolengo piedzīvoja dramatisku notikumu. Dievišķā Providence viņu noveda pie kādas ļoti trūcīgas ģimenes. Tajā piecu bērnu māte atradās nāves gultā. Viņš ieradās, lai dotu tai pēdējos sakramentus un redzēja, kā šī māte, laižot pasaulē savu sesto atvasi, aizgāja mūžībā. Pēc traģiskā notikuma priesteris bija dziļi satriekts. Lūgšanā viņš saklausīja jaunu aicinājumu. Kottolengo nodibināja „Dievišķās Providences mazo namu”. Institūcijas mērķis bija palīdzēt nabagiem un slimajiem. Pateicoties nodibinājumam, šodien daudzi šādi cilvēki visā pasaulē var atrast sev mājas un dalīties cits ar citu gan rūpēs, gan priekos.

Benedikts XVI novēlēja, lai abu minēto priesteru paraugs turpinātu iedvesmot arī mūsdienu priesterus, kuri nesavtīgi veltī savu dzīvi kalpošanai Dievam un tuvākajiem, kas cieš. Uzrunājot spāņu svētceļniekus, pāvests sveica jaunā svētīgā Hozē Tousa Solera dibinātās kongregācijas locekļus. 25. aprīlī Barselonā notika kapucīnu tēva Hozē beatifikācijas svinības. Vēršoties pie Svētā Pētera laukumā klātesošajiem poļu ticīgajiem, Benedikts XVI atgādināja, ka sestdien, 1. maijā, Baznīca atzīmēs Svētā Jāzepa liturģiskos svētkus. Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis ir visu strādnieku debesīgais aizbildnis. Viņš, Svētās Ģimenes sargs, rūpējas arī par mūsdienu cilvēkiem, kuri ar savu darbu uztur sevi un savas ģimenes. Pāvests aicināja izmantot šo dienu, lai labāk novērtētu darba nozīmi un pārdomātu, cik tam ir būtiska loma katras ģimenes dzīvē. Jauniešiem Svētais tēvs vēlēja, lai augšāmcēlies Kungs piepilda katra sirdi ar savu mīlestību, lai tie ar entuziasmu Viņam sekotu. Slimniekiem lai palīdz mierīgi pieņemt ikdienas nastas. Jaunlaulātajiem lai palīdz iet svētuma ceļu un veidot ģimeni, kas balstītos uz uzticību un savstarpējo atdevi.

J. Evertovskis VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti