Now Reading
Apustuliskais nuncijs L. Bonacci Vasarsvētkos pulcinās kopā Latvijā klātesošās un darbojošās kustības, kopienas un apvienības

Apustuliskais nuncijs L. Bonacci Vasarsvētkos pulcinās kopā Latvijā klātesošās un darbojošās kustības, kopienas un apvienības

Dārgie dažādu kustību, kopienu, apvienību un organizāciju locekļi,

cik skaisti ir atpazīt dāvanas un harizmas, ko Svētais Gars pamudina Baznīcā visā tās pastāvēšanas gaitā! Kustības, kopienas un apvienības ir šīs lielās dāvanas, kas ir Svētā Gara izpausme. Tās visas ir  bagātības Baznīcai.

Kopš 1998. gada Svētais Tēvs Jānis Pāvils II  bija vēlējies tikties Romā ar visām kustībām, kopienām un apvienībām tieši tāpēc, lai to starpā veicinātu kopību un vienotību. Arī pāvests Benedikts XVI ar tām satikās 2006. gadā.

Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Mons. Luidži Bonacci ir paudis vēlmi satikt Latvijā klātesošās un darbojošās kustības, kopienas un apvienības. Ir skaisti pieņemt šo ielūgumu un kopīgi tikties, lai dalītos mūsu pieredzē, gaidās un darīt Latvijas Baznīcu vēl skaistāku, vienotāku un svētāku, kā to vēlas Kristus, tās Līgavainis.

Tātad ikviena kustība, apvienība un kopiena ir aicināta deleģēt kādus pārstāvjus uz tikšanos, kas notiks Vasarsvētku vigīlijā, 2010. gada 22. maijā, Māras zālē (Klostera ielā 4). Par šīs tikšanās praktiskās organizācijas jautājumiem zvanīt Raimondam (mob. 26527496) vai Andrim (mob. 29940138). Būsim priecīgi, ja varēsim kuplā skaitā tikties 22. maijā un paliksim vienoti lūgšanā kā apustuļi kopā ar Mariju Pēdējo Vakariņu namā pirms Vasarsvētkiem.

Kopiena Emmanuel un Kustība Pro Sanctitate


„Kas ir Vasarsvētki? Vasarsvētki ir diena, kurā Apustuļi – tas ir, Jēzus pirmie mācekļi, Viņa pirmie izvēlētie draugi – saņēma Svētā Gara dāvanu. Un kas ir Svētā Gara dāvana? Tā ir dāvana, ko Jēzus viņiem bija apsolījis pirms savas nāves krusta kokā. Esot kopā ar Apustuļiem, Jēzus kā gādīgs tēvs attiecībās ar saviem bērniem vai kā labais skolotājs ar saviem audzēkņiem, uzticēja viņiem daudzas lietas.

Svētā Gara dāvana ir tieši tā Dāvana, kas, apstiprinot mūsu – kristīto cilvēku aicinājumu būt par Dieva Bērniem, dod mums spēku un prieku būt par Jēzus lieciniekiem sabiedrībā, kas nereti ir vienaldzīga vai pat naidīga. Atkārtoju: Svētais Gars  ir spēka, liecināšanas un noteiktības Gars. Tāpēc: drosmi un paļāvību vienmēr!

Cita īpašība: Būt lieciniekiem nozīmē būt spējīgiem atbildīgi sadarboties kristīgās kopienas veidošanā. Svētais Pāvils mums atgādina: “Ikvienam tiek dota Gara atklāsme, lai visiem nestu svētību” (I Kor 12,7). Viņš turpina: “Vienam caur Garu tiek doti gudrības vārdi, citam tanī pat Garā zinātnes vārdi … lai veidotu vienu ķermeni…” (I Kor 12,8-9.13).

Lūk: viens Gars, bet dažādas dāvanas. Mudinu jūs likt kopā šīs dāvanas, lai tās kalpo kristīgās kopienas stiprināšanai.”

Apustuliskais nuncijs L. Bonacci
(Vasarsvētku sprediķis sv. Jēkaba katedrālē)

 


Scroll To Top