Now Reading
Fatimas vēstījums – aicinājums raudzīties uz notikumiem ticības gaismā

Fatimas vēstījums – aicinājums raudzīties uz notikumiem ticības gaismā

„Turpināsim iet cerības ceļu!” – ar šiem vārdiem Benedikts XVI 14. maijā atvadījās no Portugāles iedzīvotājiem. Piektdien noslēdzās viņa četru dienu ilgā vizīte Pireneju pussalas zemē. Tas bija „brīnišķīgs ceļojums” – apliecināja Vatikāna Preses dienesta direktors, pr. Federiko Lombardi. Svētais tēvs ir dziļi aizkustināts par sirsnīgo uzņemšanu no portugāliešu puses. Esot Porto lidostā, lai no turienes dotos uz Romu, viņš mudināja tos dzīvot savstarpējā saskaņā, ar plašu un atvērtu sirdi, saglabāt ticību Dievam, kā arī būt solidāriem un turēties pie kristīgajām vērtībām. „Fatimā lūdzos par visu pasauli, lai tā dzīvotu brālības un solidaritātes garā, stiprinātu ticību un paļāvību Dievam”, sacīja Svētais tēvs. Vizītes laikā viņš novēroja, ka bērni un jaunieši Portugālē ir pilni entuziasma, priesteri uzticīgi un nesavtīgi kalpo Dievam un savai tautai, laji ir dedzīgi savā ticībā. Portugālieši cieši turas pie skaistā un patiesā.

Cilvēki ļoti kuplā skaitā piedalījās Benedikta XVI vadītajos dievkalpojumos Lisabonā, Fatimā un Porto. „Tos nepulcināja ne mediji, ne organizatori, ne bīskapi, ne arī pāvests” – norādīja pr. Lombardi. Ļaudis atsaucās Dievmātes aicinājumam. Tam atsaucās arī Svētais tēvs. Viņš apmeklēja Portugāli kā svētceļnieks. Jezuītu tēvs apliecināja, ka šī vizīte deva iespēju pasaulei labāk iepazīt Benediktu XVI. Ja daži līdz šim domāja, ka viņš ir nedaudz vēsāks un atturīgāks nekā bija Jānis Pāvils II, tad tagad saprata, ka ir sirsnīgs, atvērts un draudzīgs. Runājot par portugāļu tautu, pr. Federiko Lombardi atzina, ka, neraugoties uz dažādām pašreizējām grūtībām, tās ticība ir dzīva un stipra. Šīs tautas ticības vitalitāte ir pamats cerībai visai Baznīcai.

11. maijā Benedikts XVI svinēja Euharistiju Lisabonas vecpilsētas laukumā. Dievkalpojumā piedalījās aptuveni 200 tūkstoši ticīgo. Uz tikšanos ar pāvestu ieradās jaunieši. „Viņu prieks un entuziasms ir apbrīnojams”, liecināja ceļojuma galvenais organizators, bīsk. Karloss Azevedo. Skolu, uzņēmumu un firmu vadītāji saviem darbiniekiem deva iespēju piedalīties pāvesta vadītajos dievkalpojumos. Vizītes Portugālē otrās dienas (12. maija) galvenie pasākumi bija tikšanās ar kultūras pasaules pārstāvjiem Lisabonā un vesperu liturģija Fatimā. Tikšanos ar kultūras darbiniekiem pr. Lombardi dēvē par vēsturiski ļoti zīmīgu notikumu. Fatima ir Portugāles garīgais centrs, ko ik gadu apmeklē apmēram pieci miljoni svētceļnieku no visas pasaules.

Benedikta XVI ceļojuma pa Portugāli galvenais notikums bija 13. maijā vadītās Euharistijas svinības Fatimas sanktuārija laukumā. Uz tām pulcējās apmēram 500 tūkstoši ticīgo. Uzrunā pāvests atgādināja, ka cerība nekad nepieviļ. Tā atklāj stingru pamatu, uz kura varam drosmīgi balstīt savu dzīvi. „Dievs ir visskaistākā mūsu dzīves realitāte”, teica pāvests. Runājot par Fatimas vēstījumu, Svētais tēvs pasvītroja tā aktualitāti arī mūsdienās. Fatimas notikums nav aizvērta vēstures lappuse. Jautājums, „kur ir tavs brālis Ābels”, atskan joprojām. Dievs nemitīgi meklē taisnīgos, lai glābtu cilvēci. „Pie cilvēces, kas gatava upurēt uz tautas, rases, ideoloģijas, grupas vai indivīda egoisma altāra savas vissvētākās saites, no debesīm ieradās mūsu Svētā Māte, lai to sirdīs, kuri viņai uzticas, iedēstītu Dieva mīlestību, kas kvēlo Viņas pašas sirdī”, sacīja Benedikts XVI.

Savas vizītes pēdējā dienā, 14. maijā, pāvests svinēja Svēto Misi Porto pilsētā. Sabiedroto avēnijas laukumā pulcējās aptuveni 120 tūkstoši cilvēku. Svētais tēvs atgādināja, ka katrs kristietis ir misionārs. Komentējot pāvesta teikto par Fatimas vēstījuma aktualitāti, pr. Federiko Lombardi paskaidroja, ka šodien nav jāgaida pravietojumus par kādu konkrētu notikumu norisi tuvākajos gados vai gadsimta laikā. Svarīgi iemācīties raudzīties uz notiekošo ticības gaismā. Vēstījums aicina mūs atgriezties no grēkiem, dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju un būt par uzticīgiem Dieva mīlestības lieciniekiem.

J. Evertovskis / VR

Scroll To Top