Pāvests Porto: visi kristieši ir misionāri

Šodien Baznīcai ir jātiek galā ar jauniem izaicinājumiem. Tā ir gatava dialogam ar citām reliģijām un kultūrām, un tiecas veicināt kopā ar visiem labas gribas cilvēkiem tautu mierīgu sadzīvošanu – sacīja Benedikts XVI, uzrunājot Porto pilsētas ticīgos un svētceļniekus. Savas vizītes Portugālē pēdējās dienas rītā pāvests celebrēja Euharistiju Sabiedroto avēnijas laukumā, kur bija pulcējušies aptuveni 120 000 cilvēku. Tāpat kā iepriekšējās dienās Lisabonā un Fatimā, arī Porto skanēja priecīgi saucieni „Viva o papa” (Lai dzīvo pāvests). Cilvēku pūļi bija pulcējušies jau gar ceļa malu, piecu kilometru garumā, pa kuru Svētais tēvs savā „papamobile” brauca uz vecpilsētas laukumu. Runājot par ļaužu kuplo klātbūtni Benedikta XVI vadītajos dievkalpojumos, Vatikāna Preses dienesta direktors, pr. Federiko Lombardi norādīja, ka ne masu mediji, ne vizītes organizatori, ne bīskapi, pat ne pāvests tos nav sapulcinājis. Cilvēki joprojām turpina atsaukties Dievmātes aicinājumam, kura gandrīz pirms simts gadiem parādījās trīs mazajiem ganiņiem. Šim aicinājumam atsaucās arī Benedikts XVI. Viņš ieradās Portugālē kā svētceļnieks, lai apliecinātu Dievam savu mīlestību un lūgtos par viņam uzticēto ļaužu pestīšanu. Pie municipalitātes ēkas, kur bija ierīkota sakristeja, pāvestu sagaidīja Porto mērs, kurš viņam nodeva pilsētas atslēgas.

Homīlijā Benedikts XVI runāja par visu kristiešu uzdevumu būt cerības lieciniekiem. „Esiet vienmēr gatavi atlīdzināt katram, kas prasa no jums norēķinu par to cerību, kas ir jūsos”, lasām apustuļa Pētera Pirmajā vēstulē. „Mani brāļi un māsas, jums jākļūst par Jēzus augšāmcelšanās lieciniekiem. Ja jūs savā vidē nebūsiet Viņa liecinieki, kas tad būs jūsu vietā?”, jautāja pāvests. Kristietis Baznīcā un kopā ar Baznīcu ir misionārs, kuru sūtījis pasaulē pats Kristus. Dieva Tēva sūtīts, ticīgais ir aicināts atklāt pasaulei Jēzu, lai Svētais Gars izlīdzinātu mūsu sabiedrībā visu, kas ir nelīdzens, un palīdzētu tās locekļiem augt un iemantot „dzīvības pārpilnību”.

Runājot par šīs misijas īstenošanu, pāvests atgādināja, ka ticīgajam ir svarīgi pēc iespējas vērīgāk klausīties Dieva vārdu un stiprināt spēkus Euharistijā. Saikne ar Kristu palīdzēs mums kļūt par patiesiem Viņa lieciniekiem un ienest visās sabiedrības jomās gaismu un dzīvību. Šo dzīvību pārpilnībā Jēzus mums nopelnīja ar savu nāvi pie krusta un augšāmcelšanos. Īstenībā minēto „norēķinu par cerību” prasa visi cilvēki, pat ja mums šķiet, ka tas tā nav – atzina Benedikts XVI. Dzīves pieredze rāda, ka visi cilvēki meklē tieši Jēzu. Šīs ilgas ieliktas katra cilvēka sirdī. Bez Dieva cilvēks neredz savai dzīvei orientierus un nespēj saprast pats sevi. To ļauj apzināties Kristus vārdi: „Bez manis jūs neko nespējat darīt” (Jņ 15, 5). Vienlaikus Jēzus mūs iedrošina: „Es esmu ar jums līdz pat pasaules beigām” (Mt 28, 20).

Šajā kontekstā pāvests atgādināja, ka kristieši nedrīkst dzīvot noslēgušies sevī. Tiem jādodas pie cilvēkiem, jābūt īstiem misionāriem. Kopš pašiem sākumiem, ticīgie apzinājās, ka ir svarīgi sludināt Labo vēsti visiem tiem, kuri vēl Jēzu nepazīst. Pēdējo gadu laikā sabiedrībā notikušas lielas izmaiņas. Baznīcai jātiek galā ar jauniem izaicinājumiem, un tā ir gatava dialogam ar atšķirīgām kultūrām un reliģijām – apliecināja Benedikts XVI. Šajā sakarā Svētais tēvs norādīja, ka misija „ad gentes” šodien ir ievērojami paplašinājusies ne tikai ģeogrāfiskā ziņā. Ticīgos šodien gaida ne vien nekristīgās tautas un tālās zemes, bet arī vietējā sabiedrība. Pāvests atgādināja, ka visi esam aicināti kalpot mūsdienu cilvēcei, atjaunot „zemes vaigu” un šajā kalpošanā balstīties vienīgi uz Jēzu. Evaņģelizācijas darba efektivitāte atkarīga no mūsu saiknes ar Kristu.

Pēc liturģijas svinībām Benedikts XVI sveica visus Porto pilsētas laukumā klātesošos ticīgos. Pauda prieku, ka var būt viņu vidū un pateicās par sirsnīgo un entuziasma pilno uzņemšanu. Porto tiek dēvēta par Vissvētākās Jaunavas Marijas pilsētu. Pāvests novēlēja Viņas mātišķajai aizbildniecībai Portugāles ģimenes, kopienas un visas institūcijas, kas kalpo kopējam labumam. Sevišķi pieminēja Porto pilsētas augstskolas, kuru studenti ar prieku ieradās uz tikšanos ar Svēto tēvu. „Paldies par jūsu klātbūtni un ticības liecību, ko sniedzat”, sacīja pāvests. „Vēlreiz gribu pateikties visiem, kuri dažādos veidos līdzdarbojās pie šīs vizītes sagatavošanas un norises. Es labprāt pieņemtu jūsu piedāvājumu palikt ilgāk jūsu pilsētā, bet tas nav iespējams”. Noslēgumā Benedikts XVI vēlreiz atgādināja, ka Kristus ir mūsu cerība un deva visiem savu apustulisko svētību.

Porto ir otrā lielākā Portugāles pilsēta. Ieskaitot perifērijas, tajā dzīvo 2 miljoni iedzīvotāju. Atrodas dažus kilometrus no Atlantijas okeāna. Tieši no turienes nāk slavenie Porto vīni. No visiem diecēzes iedzīvotājiem 1.900.000 ir katoļticīgie. 477 draudzes apkalpo apmēram 500 priesteri. Uz garīgo kārtu gatavojas 32 semināristi. Diecēzē kalpo 79 reliģisko ordeņu locekļi un vairāk nekā 1000 klostermāsas. Baznīcas vadībā ir 234 izglītības un sociālās aprūpes iestādes. Porto diecēzi vada bīskaps Manuels Makario Nascimento Klemente. Pēc Euharistijas svinībām Porto pilsētā, pāvests pasvētīja „Redemptoris Mater” misiju semināra pamatakmeni. Šī projekta autors ir kustība „Neokatehumenālais ceļš”. Tas bija Benedikta XVI pēdējais dievkalpojums šī ceļojuma laikā pa Portugāli.

S. Krivteža, J. Evertovskis / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti