Now Reading
“Veltīt sevi Kristum un Baznīcai!” Šveices gvardes svētki

“Veltīt sevi Kristum un Baznīcai!” Šveices gvardes svētki

Ik gadus, 6. maijā, svētkus svin Šveices gvarde. Šai dienā nu jau pirms 483 gadiem 147 gvardi atdeva savas dzīvības par pāvestu Klementu VII. „Atceroties šo seno epizodi, šodien vēlreiz vēlamies atzīt arī citus gvardu nopelnus un uzticību Apustuliskajam Krēslam,” tā, vadot svētku dievkalpojumu svētā Pētera bazilikā šorīt teica Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Tarčisio Bertone. Viņš sveica Svētās Mises dalībniekus – Šveices gvardus, viņu komandieri Danielu Rūdolfu Anringu, kapelānu Alēnu de Remī un īpašā veidā 30 jauniešus, kas šodien nodeva gvardu zvērestu.
Kardināls Bertone atgādināja, ka Šveices gvarde kalpo Svētajam tēvam, rūpējoties par viņa personas drošību. Būdami kristieši, gvardi pauž šo gribu, vadoties no mīlestības uz Kristu un Baznīcu.

Svētās Mises celebrants pievērsās šīsdienas Svēto Rakstu lasījumiem. Apustuļu darbu grāmatā tiek atainots tā dēvētais „Jeruzalemes koncils” (sal. 15,1-29), kurā sapulcējās apustuļi jautājumā par jūdu likuma piemērošanu, vai tā atcelšanu jaunkristītajiem. Šo, pirmo kristiešu kopienu veidoja gan jūdi, gan pagāni. Viņus nu vienoja kopēja ticība, taču tie atšķīrās pēc savām paražām. Īpaši strīdi radās jautājumā par apgraizīšanu. Cenšoties to atrisināt, Sīmanis Pēteris apgalvoja, ka gan apgraizītie, gan neapgraizītie iemantos pestīšanu, pamatojoties uz Kunga Jēzus žēlsirdību. Izdarot šo centrālo apgalvojumu, apustuļu princis norāda, ka galvenā norma, pēc kuras jāvadās Kristum ticīgajiem, ir mīlestība. Tā izriet no Jēzus krusta. „Pieņemt Jēzu savā dzīvē, nozīmē iegremdēties Viņa nāvē un tādējādi piedalīties Viņa augšāmcelšanās pestījošajā žēlastībā,” paskaidroja kardināls Bertone. Viņš norādīja, ka šīsdienas Evaņģēlijs liek palikt Kristus mīlestībā (sal. 15,10) un nepakļauties dažādām un daudzveidīgām vēlmēm, kuras nespēj veldzēt cilvēka dvēseli.

Vēršoties pie Šveices gvardiem, Vatikāna valsts sekretārs atzina, ka viņu kalpojums ir kvalificēts un augsti novērtēts. Tas prasa arī lielu atdevi un nopietnību. Kardināls piebilda: „Būt par Šveices gvardiem, nozīmē vienmēr un bez atlikuma veltīt sevi Kristum un Baznīcai, un tādēļ katru dienu būt gataviem ziedot pat savu dzīvību.” Jāatzīmē, ka Šveices gvardu zvērestā ir ietverts solījums: „uzticīgi, lojāli un godbijīgi kalpot Svētajam tēvam, ja vajadzīgs, upurējot arī dzīvību”. Kardināls Bertone atzīmēja, ka tas ir Jēzus stils, ko būtībā ir aicināts pieņemt katrs ticīgais, lai varētu būt liels debesu valstībā.

Vatikāna valsts sekretārs novēlēja Šveices gvardus viņu debesīgo aizbildņu – svētā Mārtiņa, svētā Sebastiana, svētā Nikolas no Flue, kā arī Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecībai.

I. Šteinerte / VR

Scroll To Top