Garīgo lietu padomes sēde lems par kristīgās mācības pasniegšanas ieviešanu vidusskolā

Romas Katoļu Baznīcas arhibīskaps Jānis Pujats un Ev.Luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags vēstulē Ministru Padomes priekšsēdētājam Valdim Dombrovska kungam lūdza rast iespēju izskatīt neapmierinošo morālo stāvokli skolās, saskatot arī nepieciešamību kristīgās mācības pasniegšanas iespējām vidusskolā. Šie un citi jautājumi bija jāizskata Garīgo lietu padomes sēdē, kas bija nolikta 2010. gada 15. aprīlī, bet izpalika.

Šobrīd, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas, izpildot Ministru prezidenta 2010. gada 14. februāra rezolūciju Nr. 20/R-301- jurkol un Nr. 20/R-302-jurkol un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 10. novembra noteikumu Nr. 1307 „Garīgo lietu padomes nolikums” 8. punktu, informē, ka Garīgo lietu padomes sēde notiks 2010. gada 4. jūnijā plkst. 16:00 Ministru prezidenta zālē Brīvības bulvāris 36, Rīga, 3. stāvs (š. g. 4. jūnijā ir paredzēta arī Starptautiskā Valūtas fonda pārstāvju ierašanās Latvijā, līdz ar to var tikt precizēts Garīgo lietu padomes sēdes norises laiks).

Garīgo lietu padomes sēdes darba kartībā tiks izskatīti šādi jautājumi:
1. Kristīgās mācības pasniegšanas ieviešana arī vidusskolā (vismaz 4.6.klase).
2. Eiropas Savienības iniciatīvas saistība ar kristīgo vērtību sistēmu. 

LRKB IC, apkopojot Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas informāciju

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti