Jauns Rīgas arhibīskaps Romas katoļu Baznīcā

Katoļu baznīcā par Rīgas arhibīskapu tiek nominēts Zbigņevs Stankevičs, jo kardinālam Jānim Pujatam šogad piepildās 80 dzīves gadi (saskaņā ar Baznīcas likumiem bīskaps, sasniedzot 75 gadu vecumu, iesniedz pāvestam lūgumu atbrīvot viņu no diecēzes vadītāja pienākumiem).

Kopībā ar Vatikānu, sestdien, 19. jūnijā, plkst.12.45 kardināls Jānis Pujats sasauca ārpus kārtas tikšanos ar Rīgas diecēzes priesteriem. Sasaukšanas iemesls bija jaunā Rīgas arhibīskapa nominācija. Pēc aptaujām, kas vairākās kārtās tika veiktas gan garīdzniecības, gan kopienu, organizāciju, gan katoļticīgo vidū, izvēlētais kandidāts ir Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors un Rīgas Metropolijas garīgā semināra garīgais tēvs priesteris Zbigņevs Stankevičs.

Jaunā bīskapa konsekrācija notiks 8. augustā plkst.15.00 Rīgas Doma baznīcā.
21.augustā plkst.11.00 sv. Jēkaba katedrālē jaunā bīskapa Z.Stankeviča ingress, pēc kura Zbigņevs Stankevičs uzņemsies vadīt Rīgas arhidiecēzi.


Zbigņeva Stankeviča biogrāfija

Z.Stankevičs dzimis 1955.g. 15. februārī Gulbenes rajona Lejasciema pagastā.
1970. g. beidzis Eglaines pamatskolu un 1973.g. – Ilūkstes 1. vidusskolu.  

1978.g. absolvēja Rīgas politehnisko institūtu specialitātē: Automatizēto vadības sistēmu inženieris. 1996.g. ieguva maģistra grādu Ļubļinas katoļu universitātes Teoloģijas fakultātē Polijā. 2004.g. – Licencāta grāds fundamentālteoloģijā Laterāna pontifikālajā universitātē Romā. 2008.g. piešķirts doktora grāds teoloģijā Laterāna pontifikālajā universitātē.

Profesors Z.Stankevičs administratīvā un pastorālā laukā ir darbojies:
1978.-90.g. strādājis inženiera specialitātē; 1980.-1990.g. Kristiešu – ekumēņu kopienas loceklis; 1996.-2001.g. Sv. Franciska draudze Rīgā (vikārs); 1999.-2001.Rīgas metropolijas Garīgā semināra garīgais tēvs; 1996.- 2002. – atbildīgais par harizmātisko kopienu „Effata”;

No 1996. – 2002. g. – docētājs Rīgas metropolijas garīgajā seminārā un Katehētikas institūtā;2001.-2002.g.- Sv. Jēkaba katedrāle Rīgā (vikārs) un jauniešu kapelāns Vecrīgā; 2005.-2006.g. – Laterāna pontifikālās universitātes studentu konventa “Beato Pio IX” direktors Romā;

2008.- Fundamentālteoloģijas docētājs Rīgas teoloģijas institūtā un Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā; Vicarius cooperator Kristus Karaļa draudzē. No 8.12.2008 – Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta direktors un Rīgas Metropolijas garīgā semināra garīgais tēvs.

Ir bijušas 8 zinātniskās publikācijas, tai skaitā piecas no tām – svešvalodās, piedalījies 5 zinātniskajās konferencēs, uzstājoties ar referātiem. Aktīvi nodarbojies ar sportu, iegūta 1. sporta klase vieglatlētikā, vaļasprieks – kalnā kāpšana. Pārzin latviešu, poļu, krievu, itāļu, angļu, spēj saprasties un izmantot literatūru arī franču un vācu valodās.

Informāciju sagatavoja LRKB IC
Foto: LRKB IC arhīva
Aigars Brikmanis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti