Notika Garīgo lietu padomes sēde

Piektdien, 4.jūnijā, Ministru prezidenta Valda Dombrovska vadībā notika Garīgo lietu padomes sēde, kurā tika izskatīti jautājumi par kristīgās mācības nodrošināšanu skolās, Elektronisko mediju likumprojektu, grozījumiem civillikumā un citiem jautājumiem

Diskutējot par kristīgo vērtību apgūšanu vidējās izglītības mācību iestādēs, padomes reliģisko konfesiju pārstāvji atzinīgi novērtēja sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju kristīgās mācības programmas satura izstrādē. Diskusijas noslēgumā Garīgo lietu padome vienojās aicināt skolas rast papildu iespējas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvju vieslekcijām skolās vairākas reizes gadā, t.sk., arī Ziemassvētkos un Lieldienās.

Padomes pārstāvjiem pārrunājot Elektronisko mediju likumprojektu, Ministru prezidents aicināja Tieslietu ministrijai sagatavot īsu informāciju un analīzi par pašreiz spēkā esošā Radio un televīzijas likuma un jaunā Elektronisko mediju likumprojekta normām par ekumēnisko dievkalpojumu un reliģisko raidījumu iekļaušanu nacionālajā pasūtījumā sabiedriskajām raidorganizācijām. Garīgu lietu padome vienojās aicināt Saeimas atbildīgo Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju nodrošināt līdzšinējās iespējas attiecībā uz reliģisko jautājumu iekļaušanu nacionālajā pasūtījumā Elektronisko mediju likumprojektā.

Pārrunājot grozījumus civillikumā, tika aktualizēta piedāvāto grozījumu redakcija, kas nosaka brīvprātīgo bezatlīdzības darbu gadījumos prasību slēgt līgumus. Reliģisko konfesiju pārstāvji uzsvēra, ka baznīcā pārsvarā cilvēki brīvprātīgi iesaistās dažādu darbu veikšanā, tādēļ aicināja neattiecināt uz baznīcu šos grozījumus. Tieslietu ministrijas pārstāvji aicināja baznīcas pārstāvjus piedalīties diskusijā par šo tiesību akta projektu 10.jūnijā un panākt pusēm izdevīgu vienošanos.

Informācijai:
Garīgo lietu padome ir pastāvīga, konsultatīva valsts un baznīcas sadarbību koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņu un izpratni dažādu konfesiju un reliģisko uzskatu piekritējos Latvijas sabiedrībā. Padomi vada Ministru prezidents un tās sastāvā ir padomes priekšsēdētāja uzaicinātie evaņģēliski luteriskās, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu, Mozus ticīgo (jūdaistu) konfesijas, Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas vadītāji vai pārstāvji un Saeimā pārstāvēto politisko partiju pārstāvji.

Valsts Kanceleja, 07. 06. 2010.

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082905 / 29457329
E-pasts: Laine.Kucinska@mk.gov.lv

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti