Jauniesvētītā Rīgas arhibīskapa – metropolīta Z.Stankeviča pateicības vārdi konsekrācijas dievkalpojuma noslēgumā

Sākumā es vēlos pateikties Dievam, kurš mani ir aicinājis būt par Dieva tautas ganu un vienotības zīmi mūsu tik daudzveidīgajā sabiedrībā, šodien dodot savu garīgo svaidījumu šim kalpojumam.

Tad es vēlētos pateikt paldies par kopīgu lūgšanu visiem, kas šeit esat sapulcējušies un arī tiem, kas nav varējuši būt klāt, bet notiekošo vēro televīzijas ekrānā.

Īpašā veidā es gribu pateikties manai mammai, caur kuru esmu saņēmis gan dzīvības, gan arī ticības dāvanu. Viņai ir 95 gadi un viņa ceļas četros naktī, lai no divām līdz četrām stundām lūgtos par savu dēlu priesteri, savām meitām, mazbērniem un mazmazbērniem. Paldies Tev, mamma, par Tavām lūgšanām un atbalstu.

Esmu ļoti pateicīgs V.Em. Kardinālam Jānim Pujatam, caur kura rokām 1996. gadā tiku iesvētīts par priesteri un šodien – par bīskapu. Eminence, pateicos par Jūsu vienkāršību un atbalstu, ko sniedzāt man vienmēr, kad griezos pie Jums pēc padoma un palīdzības. Pateicos arī līdzkonsekratoriem – V.E. apustuliskajam nuncijam Baltijas valstīs arhibīskapam Luigi Bonazzi un Polijas Primasam arhibīskapam Juzefam Kovaļčikam. Sirsnīgs paldies visiem Latvijas Bīskapiem par pretimnākšanu un par klātbūtni šai tik svarīgajā brīdī. Grazie, Eccellenza, per la Sua presenza e il sostegno che ho sperimentato dal momento del Suo arrivo in Lettonia.

Dziękuję, Księże Prymasie, za tak chętnie odezwanie się na zaproszenie przybycia do nas na tę uroczystość.

Pateicos bīskapiem no Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas par jūsu klātbūtni. I want to say sincere Thank you for bishops from Ukraine, Lithuania, Estonia and Poland for your presence.

Pateicos visiem priesteriem un ticīgajiem, kas lūdzāties ar mani kopā šai konsekrācijas dievkalpojumā, ikvienam, kas mani atbalstīja ar savām lūgšanām un iedrošinājumu.

Milzīga pateicība arhibīskapam Jānim Vanagam un Doma baznīcas draudzes locekļiem par iespēju tikt ordinētam šai katedrālē, kā arī luterāņu garīdzniekiem, kuri atbalstīja šī dievkalpojuma norisi šai dievnamā, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs ne tikai Jums, bet arī visiem Latvijas kristiešiem. Savukārt tiem, kuri ar bažām un neizpratni to uztvēra, es gribu Jums atklāti pateikt, ka mēs netaisāmies atņemt Rīgas Domu luterāņiem. Šeit, Rīgas Domā, ir mūsu visu kopīgās – kristīgās ticības aizsākumu šūpulis Latvijā.

Pateicos metropolītam Aleksandram un brāļiem pareizticīgajiem par jūsu klātbūtni. Tāpat paldies bīskapam Pēterim Sproģim un brāļiem baptistiem, brāļiem no Vasarassvētku draudzēm ar bīskapu Ozolinkeviču priekšgalā, kā arī visiem mūsu ticības brāļiem no dažādajām kristīgajām konfesijām, kas bijāt kopā ar mums šai dievkalpojumā.

Pateicos Latvijas Valsts Prezidentam Valdim Zatleram ar kundzi un Ministru Prezidentam Valdim Dombrovskim par to, ka bijāt kopā ar mums šai dievkalpojumā. Jūsu un citu ievērojamu Latvijas politiķu klātbūtne liecina, ka arī laicīgās varas pārstāvjiem rūp ne tikai Latvijas materiālā labklājība, bet arī garīgā veselība.

Serdecznie witam sekretarza Stanu Pana Jan Borkowskiego z Polski oraz Pana Ambasadora Jerzego Marka Nowakowskiego.

My sincere greetings to all Ambassadors and representatives of Diplomatic Corp

Pateicos visiem klātesošajiem LR diplomātiem, ĀM un citu ministriju pārstāvjiem, Starptautisko institūciju un Rīgas Domes pārstāvjiem, sabiedriskajiem un kultūras darbiniekiem, inteliģences, zinātnes un mākslas pasaules pārstāvjiem par jūsu iesaistīšanos Latvijas sabiedrības garīgajās norisēs.

Pateicos Kristus Karaļa draudzes korim. Ar savu ekspresīvo dziedājumu jūs bagātinājāt šo liturģiju. Liela pateicība prāvestam Edvardam Pavlovskim par to, Jūs uzņēmāties organizēt un vadīt šī pasākuma ceremoniālo daļu. Sirsnīgs paldies visai rīcības komitejai un atbalsta grupai, kuri darījāt visu, lai šis pasākums noritētu bez aizķeršanās.

Witam serdecznie gości z Polski, moich krewnych i przyjaciół. Kolegów kursowych i innych kapłanów na czele z Ojcem Duchownym mego roku ks. infułatem Józefem Szczypą.

Cordiali saluti a tutti gli amici italiani per la vostra presenza, in particolare il gruppo da Pinzolo. Vi ringrazio per la vostra amicizia e il vostro sostegno durante il mio soggiorno in Italia.

Ich grüße sehr herzlich alle Personen aus Deutschland und Österreich. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

I’m glad for the presence of my friends from the United States of America. Thank you very much.

Aču vivisiems vyskupams ir kunigams, ir tikintiesiems iš Lietuvos, kad atvažiavote ir meldėtės kartu su mumis.

Pateicos visiem klātesošajiem žurnālistiem par jūsu darbu un centieniem objektīvi atspoguļot sabiedrībā notiekošās norises. Pateicos televīzijas darbiniekiem, kuriem šajā brīvdienā bija jāstrādā. Tomēr pateicoties tieši jums, ikviens, kurš gribēja būt klāt šeit Domā, varēja notikumā piedalīties.

Un visbeidzot, es vēlos pateikties visiem labas gribas cilvēkiem, neatkarīgi no viņu piederības baznīcai, kuri strādā, lai Latvija garīgi atdzimtu. Es aicinu, lai tā kļūst visu mūsu galvenā rūpe – Latvijas garīgā atdzimšana.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti