Kardināls Aglonā aicina deputātus atbalstīt Bībeles mācību skolās, bet ticīgos – turēt tīru Kristus Evaņģēlija mācību

Neskatoties uz karsto laiku, 15. augusta galveno Svēto Misi Aglonā apmeklēja liels ticīgo pulks no dažādām konfesijām, Latvijas vietām, kā arī svētceļnieki no ārzemēm.

Svēto Misi plkst. 12.00 svinēja kardināls Jānis Pujats, apustuliskais nuncijs Latvijā Luidži Bonacci, Rēzeknes – Aglonas bīskaps Jānis Bulis, Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis, Jelgavas bīskaps Antons Justs, kā arī jaunordinētais Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Uz Aglonas svētkiem ieradās un sapulcējušos pirms Svētās Mises uzrunāja Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, Saeimas priekšsēdētājs Gundars Daudze un premjers Valdis Dombrovskis. Viesu vidū bija arī Itālijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Frančesko Pučo, Polijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ježijs Mareks Novakovskis, bijusī vēstniece pie Svētā Krēsla Aija Odiņa, u.c.

Savā sprediķī J. Pujats pasauli salīdzināja ar lielu trokšņainu tirgu, bet dvēseli ar svētvietu, kurai nepieciešams prieks, tīrība un saskaņa ar Dievu. Runājot par ideāliem, kas vajadzīgi mūsdienu cilvēkiem, J. Pujats norādīja uz Evaņģēliju, kas par augstāko garīgās dzīves mērķi izvirza prasību mīlēt cilvēkus kā sevi pašu.

Runājot par konkrētām lietām, J. Pujats aicināja Saeimas deputātus atbalstīt kristīgo konfesiju priekšlikumu skolās ieviest Bībeles mācību, kuras ietvaros bērni tiku iepazīstināti ar Bībeli, kurai vēsturiski ir bijusi un vēl arvien ir nozīmīga loma Eiropā. Ja vēl 9. Saeima nobalsotu par likumprojektu “Bībeles mācība”, tad tā skolās varētu tikt ieviesta jau 2011. gada 1. septembrī.

J. Pujats cilvēkus mudināja aizdomāties arī par to, kam viņi uztic savas dvēseles pestīšanu. Bet vēršoties pie katoļiem, teica: “Pie vienkāršās un tīrās Kristus Evaņģēlija mācības nejauciet klāt to putru, ko vāra baltu zintnieki, dievturi, Delpers, jogi, astrologi, burvji un visādi māņticīgie un fantazētāji (…) Glabājiet savu ticību Dievam tīru, kādu to sniedz Evaņģēlijs un Baznīcas aprobētās ticības mācības grāmatas!”

Svētku galvenā Svētā Mise noslēdzās ar Dievmātes litāniju un krāšņu Euharistisko procesiju. Noslēgumā jaunais Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs arī atkārtoti veltīja Latvijas zemi un tautu Marijas Bezvainīgajai Sirdij, lūdzot Svēto Garu, lai Tas atjauno Latvijas draudzes un valsts pārvaldi.

Svētkus kuplināja apvienotais draudžu koris no Aglonas, Daugavpils, Istalsnas, Jēkabpils, Kalupes, Krāslavas, Līvāniem, Preiļiem, Stirnienes, Viļāniem, Višķiem, ērģelniece Ieva Rozenbaha un Balvu pūtēju orķestris ar vadītāju Egonu Salmani.

Sīkāka informācija
Irēna Pujāte
Latvijas Romas Katoļu Baznīcas informācijas centrs
Mob. 29444171

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti