Now Reading
Nodibināta Latvijas kristīgo mediķu apvienība

Nodibināta Latvijas kristīgo mediķu apvienība

Šī gada 9.augustā, svētā lielmocekļa dziedinātāja Panteleimona piemiņas dienā, par savas darbības uzsākšanu paziņoja divas mediķu organizācijas – Apvienība ģimeņu atbalstam „Baltā zvaigzne” un Latvijas kristīgo mediķu apvienība.

Preses konferencē, kas notika P. Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, žurnālisti tika informēti par abu organizāciju darbības mērķiem – šīs ir organizācijas, kurās, balstoties uz kristīgās morāles un ētikas pamatprincipiem, aicināti apvienoties mediķi – kristieši. Plānots, ka šīs organizācijas būs starpkonfesionālas – apvienības veidotas ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību un Romas katoļu Baznīcas Latvijā un Latvijas Evaņģēliski-luteriskās Baznīcas vadītāju atbalstu.

Apvienības ģimeņu atbalstam „Baltā zvaigzne” darbība orientēta uz atbalstu ģimenēm – gan jaunām, gan topošām, gan pieredzējušām – ģimenes stiprināšanas un veselības veicināšanas jomā. Šeit profesionālu padomu var saņemt gan tie, kuri tikai gatavojas uzsākt kopējas dzīves gaitas; gan tie, kuri gaida mazuli; gan tie, kuri vēl tikai plāno bērniņu; kā arī tie vecāki, kuriem ir vēlme izprast savu mazuli un palīdzēt orientēties šajā pasaulē. Īpašs atbalsts un palīdzība tiek piedāvāta ģimenēm, kurās ir priekšlaikus dzimuši bērni un/vai bērni ar īpašām vajadzībām. „ Baltajā Zvaigznē” darbojas speciālisti – psihologi, vecmāte, defektologs, fizioterapeits, tiek veidotas atbalsta un sadarbības grupas vecākiem un vecvecākiem. Apvienība sadarbojas arī ar citiem speciālistiem – ginekologiem, pediatriem, ģimenes ārstiem. Šī sadarbība veidoja pamatu idejai par kristīgo mediķu apvienības veidošanu.

Latvijas kristīgo mediķu apvienība ir starpkonfesionāla organizācija, kurā, balstoties uz kristīgās morāles un ētikas pamatprincipiem, aicināti apvienoties mediķi – kristieši. Apvienība savā darbā balstās uz apvienības Statūtiem un Ētikas Kodeksu, kas izstrādāts, balstoties uz ” Pareizticīgās Baznīcas Sociālās koncepcijas” pamatiem (pieņemta KPB Arhiereju Jubilejas Koncilā 2000.gadā) un kuru atbalsta Latvijas tradicionālās kristīgās konfesijas. Kristīgo mediķu apvienības mērķis ir domubiedru apvienošana kustībā, kas iestājas par ētikas un morāles normu attīstīšanu un nostiprināšanu mūsdienu medicīnā, cilvēkmīlestību, žēlsirdību un kalpošanu. 

Tikšanās sākumā Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas dziedātāji nodziedāja lūgšanu „Debesu Ķēniņ”, pēc tam Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs savā apsveikumā, kas bija veltīts kristīgo mediķu organizāciju dibināšanai, uzsvēra šī nozīmīgā darba nepieciešamību un novēlēja Dieva palīdzību šo organizāciju dibinātājiem un darbiniekiem, kā arī uzdāvināja kristīgo mediķu apvienībai svētā lielmocekļa un dziedinātāja Panteleimona ikonu .

Apsveikumus no tradicionālo konfesiju vadītājiem nodeva Romas katoļu baznīcas sv. Alberta baznīcas priesteris Krišjānis Dambergs un Elija Godiņš, LELB Doma baznīcas dekāns.

Apsveicēju vidū bija LR Saeimas deputāte Inta Feldmane, Rīgas Domes Labklājības departamenta pārstāvis Viesturs Kleinbergs, Romas katoļu Baznīcas Jelgavas diecēzes priesteris Aleksandrs Stepanovs un kustības „Luterāņi dzīvībai” vadītāji mācītājs Mārtiņš Irbe un Gunta Irbe.

Atklāšanā piedalījās daudz ārstu un citu medicīnas darbinieku.

Sīkāku informāciju par biedrības „Baltā zvaigzne” darbību un Kristīgo mediķu apvienību, kā arī iestāšanos anketu Latvijas kristīgo mediķu apvienībā var atrast biedrības mājas lapā www.baltazvaigzne.lv .

Scroll To Top