Now Reading
Konference: Nacionālā identitāte kultūras globalizācijas kontekstā

Konference: Nacionālā identitāte kultūras globalizācijas kontekstā

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar “Socioloģijas un kultūrizglītības” asociāciju (SKIA), Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāti un  Rīgas Domi 2010.gada 28. oktobrī organizē konferenci: “Nacionālā identitāte kultūras globalizācijas kontekstā”. Konference notiks LU Mazajā aulā no plkst.10.00 līdz 16.00.

Konferences mērķis ir aktualizēt  kulturoloģijas mācību priekšmeta satura nozīmību izglītības kontekstā globālajā laikmetā. Konferencē aicināti piedalīties  sabiedrībā atzīti lektori no dažādām kultūras nozarēm – zinātnes, reliģijas, mākslas, filozofijas, izglītības un socioloģijas.
Kultūrizglītošana ir process, unikāla vērtība un Latvijas bagātība, tāpēc konferences uzdevums ir veidot dialogu starp pedagogiem, izglītojamiem  un kultūras nozares speciālistiem.

Konference ir iecerēta kā izglītojošs forums, aktualizējot kultūrizglītības nozīmi sabiedrībā, īpaši jaunatnes vidū. Jaunatne arī būs tā, kuru aizvien vairāk ietekmēs dažādi globālie procesi un kura jau tagad  ir  globalizētas kultūras, izglītības un ekonomikas aģents.

Globalizācija ir komplicēts process, kas nosaka informācijas un integrācijas spraigumu starp ekonomiskiem grupējumiem, sabiedrības grupām, sociāliem procesiem, tehnoloģiskām un politiskām izmaiņām, kuru rezultātā vairums pasaules reģioni un valstis  kļūst savstarpēji ciešāk saistītas un atkarīgākas  viena no otras. Globālā pasaule cilvēkam kļūst par pārdzīvojuma telpu.  Kā tas ietekmē kultūru, cik svarīga ir nacionālā  identitāte globālajā pasaulē? Meklējot atbildes uz šim jautājumiem konferences dalībniekiem būs iespēja iesaistīties diskusijā, kas ir paredzēta konferences noslēgumā.

Scroll To Top