Now Reading
Ienest gaismu tumsā

Ienest gaismu tumsā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atbalstījis biedrības „ Iļģuciema sievietes”projektu „Notiesāto sieviešu psiholoģiskās spriedzes mazināšana un garīgā rehabilitācija Adventa laikā  cietuma apstākļos.” Novembra un decembra mēnesis parasti ir visdepresīvākais laika posms, īpaši cilvēkiem cietuma apstākļos. Pirmkārt, tumšais gadalaiks uz jebkuru cilvēku atstāj depresīvu iespaidu. Bet cietuma psiholoģijā tas ir atzīts par īpaši psiholoģiski smagu laika periodu. Otrkārt – Adventa laiks- Ziemassvētku gaidīšanas laiks uzliek vēl papildus psiholoģisku slodzi, sievietes pastiprināti ilgojas pēc mājām, savas ģimenes un bērniem. Nereti tieši šajā laikā  ir gan notiesāto pašnāvības mēģinājumi, dziļas depresiju un histēriju lēkmes, gan arī nosūtījumi uz psihoneiroloģiskām ārstēšanas iestādēm.

Tāpēc cietuma vadība kopā ar sabiedriskām organizācijām un citiem labas gribas cilvēkiem meklē iespēju šajā laika periodā nodrošināt  notiesātās ar  īpašiem rehabilitācijas pasākumiem, lai mazinātu psiholoģisko spriedzi un sniegtu palīdzību garīgai atjaunotnei.

Vadoties pēc gadu gaitā uzkrātās pieredzes, projektā iekļauti sekojoši pasākumi:

– 5.decembrī psiholoģiski un garīgi nelīdzsvarotajām sievietēm notika fotosesija, ko organizēja SIA „ Retro Foto”- Inese un Edvīns Cibuļski. Sievietes tika ietērptas renesanses laika kostīmos, cepurēs, un viņu ārējais izskats pārvērtās līdz nepazīšanai. Pats fotografēšanās process, pārtapšana citā tēlā, kā arī pēc tam saņemtās 5 fotogrāfijas uz rokas, kuras viņas var sūtīt piederīgajiem, priecāties pašas un rādīt savām biedrenēm, atstāj uz psihiski nelīdzsvarotām personām pozitīvu iespaidu- ļauj sajust sevi labākām, cēlākām, sievišķīgākām.

– 4 nedēļu laikā notiek sarunas un muzicēšana pie tējas un cepumiem,katehētei vadot sarunas un orientējot uz gaišām pārdomām. Šādas meditatīvas tikšanās ienes mieru katrā dalībniecē un viņas to aiznes uz savām kopdzīvojamajām telpām. .
– 18.decembrī notiks Adventa laika senās deju grupas „ Ballare” koncerts un 16 Psiholoģiskās kustību un deju terapijas grupas dalībnieces pedagogs īpaši gatavo, lai viņas varētu piedalīties koncertā kopā ar profesionāliem dejotājiem. Pats mēģinājumu laiks ( 4 nedēļas) un uzstāšanās pozitīvi ietekmē un stimulē notiesātās, kā arī ceļ viņu pašvērtējumu.

– 25. decembrī notiks V.E. arhibīskapa-metropolīta  Zbigņeva Stankeviča vadītais Ziemassvētku Dievkalpojums ( sv.Mise) cietuma klubā. Arhibīskaps dalīs Sakaramentus un dos svētību arī Mātes un bērnu nodaļas iemītniekiem. Īpaši cietuma apstākļos ir patīkami saņemt dāvanas. Tāpēc projektā iedalīti līdzekļi arī nelielam cienastam visām dievkalpojuma apmeklētājām, kā arī bērniem un mātēm Mātes un bērnu nodaļā un nepilngadīgo audzināšanas nodaļas meitenēm.

Projekta mērķis ir kaut nedaudz kompensēt notiesātajām ģimenes un tuvinieku klātbūtnes iztrūkumu, uzlabot psiholoģisko gaisotni un dot impulsu garīgai atjaunotnei Adventa un Ziemassvētku laikā, kā arī palīdzēt darbiniekiem viņu rehabilitācijas darbā ar notiesātajām.

Projekta vadītāja un Iļģuciema cietuma kapelāna palīgs Daina Strelēvica

Scroll To Top