„ Laulāto Tikšanās” – vieta, kur sastapt Dievu

No 10. līdz 12. decembrim Rīgā, Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Draudzes mājā notika Laulāto Tikšanās Latvijā animatoru kongress. 11. decembrī ar savu klātbūtni kongresu pagodināja arī Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs, kurš celebrēja Svēto Misi Svētās Terēzes no Bērna Jēzus Draudzes kapelā. Arhibīskaps savā sprediķī atgādināja to, cik ļoti nozīmīgas ir ģimenes, to stiprums un to, ka mēs nevaram runāt par garīgo atmodu Latvijā, ja mums nebūs stipras ģimenes.

Jau septiņus gadus “Laulāto Tikšanās”  Latvijā vadošais pāris ir Dainis un Baiba Stikuti. Uz sarunu esmu aicinājis Daini. Pastāsti, lūdzu, kāds ir noskaņojums pēc kongresa?

Man ir prieks, ka Laulāto Tikšanās kustība Latvijā darbojas jau piecpadsmit gadus un rezultāti ir ļoti labi. Daudzas ģimenes ir atjaunojušas savas saites.

Viens no kongresa mērķiem bija, kustību vairāk iedzīvināt reģionos. Laulāto Tikšanās kustībā ir jau vairāk, kā trīsdesmit pāru, kuri aktīvi darbojas. Mēs redzam, ka ir jādod jauns impulss. Tāpēc viens no mērķiem bija, šo kustību vairāk izlaist no savām rokām, no tiešas kontroles, lai tā iedzīvojas reģionos un katrā draudzē. Protams, mums bija satraukums, jo tagad mēs skatīsimies kā citi strādā. Varbūt viņi strādās ne tā, kā mēs to būtu iedomājušies. Tas ir, kā skatīties uz savu bērnu. Mums jau vienmēr liekas, ka mēs darītu savādāk un pareizāk. Bet, arī arhibīskaps sprediķī mums atgādināja par vecāku un bērnu attiecībām, ka pienāk brīdis, kad bērni izaug un vecākiem jāļauj viņiem iet pasaulē. Pat, ja viņi kļūdās, vecākiem tas ir lūgšanās jāuztic Dievam.

Laulāto Tikšanās daudzi pāri skatījās uz mums, gaidīja no mums. Tagad, šajā kongresā mēs savu „bērnu”, kuru lolojām, laižam pasaulē. Esam priecīgi, ka tas ir izplatījies ne tikai Rīgā un Rīgas diecēzē, bet arī Jelgavas, Rēzeknes un Liepājas diecēzēs. Kustība pamazām apņem visu Latviju. Mums par to ir prieks un arī uztraukums, kā veiksies? To mēs savās lūgšanās uzticam Dievam. Nekad neatteiksim savu padomu un līdzdarbošanos centros, kuros veidojas Laulāto Tikšanās.

Kādas ir atsauksmes par jūsu darbību?

Ir atsauksmes no rekolekcijām, par to, ka pāri no jauna sastop viens otru un, pats galvenais, viņi no jauna sastop Dievu. Viņi saredz, kā Dievs darbojas viņu laulībā, ka Viņš viņu laulībā ir klātesošs neskatoties uz grūtībām, kuras rodas. Viņi saredz, ka laulība ir viņu aicinājums šajā dzīvē, ka tas vieno ar Dievu.

Bija patīkami dzirdēt atsauksmi no viena pāra, ka rekolekcijās viņi sastapa cilvēkus, ne tādus, kādi ir pasaulē, ka viņi nav vientuļi, ka var būt ģimene, kurā vīrs un sieva mīl viens otru uz mūžu. Ka ir pilnīgi normāli, ka ģimenē ir daudz bērnu. Viņi caur to, ka viņi nav vientuļi, ka viņi šajā kustībā sastop draugus un var ar viņiem dalīties juta stiprinājumu. Savstarpējā komunikācija un dialogs viņus arī turpmāk stiprina un palīdz viņu aicinājumu izdzīvot līdz galam.

Laulāto Tikšanās dialogs un garīgums nāk no Dieva. Ja mēs raugāmies uz Svēto Trīsvienību, mēs redzam, ka starp šīm personām ir pastāvīgs dialogs. Tieši tāds pats dialogs ir iespējams ģimenēs starp laulātajiem, arī starp cilvēku un Dievu. Lūgšana ir dialogs ar Dievu, ko mēs vēlreiz izdzīvojam rekolekcijās un arī citās tikšanās.

Kādi ir šī kongresa rezultāti?

Kongresa pamatrezultāts ir tas, ka mēs izvēlējāmies atbildīgos pārus katrā diecēzē. Daži, kad viņus izvēlējās, kā atbildīgo pāri vēl jutās nedroši, tāpēc nav vēl sastādīti precīzi plāni uz nākotni. Mūsu darbs ir par viņiem lūgties, dot atbalstu un ļaut saprast, ka, ja viņus ir izvēlējuši cilvēki, tad arī Dievs dāvās viņiem žēlastības, drosmi un pārliecību par to, ka viss būs labi, ka viņi spēs pildīt to uzdevumu, kuru pāri viņiem uzticējuši. Tā ir arī atbildība tiem pāriem, kuri izvēlēja līderus savā diecēzē visādos veidos viņiem palīdzēt.

Kā cilvēki var iesaistīties kustībā?

Uz rekolecijām ir aicināti gan pāri, kuri ir krīzēs, gan arī, pāri normālās attiecībās. Nav jābūt krīzei, lai varētu piedalīties rekolekcijās. Arī stāžam nav nozīme. Rekolekcijas ir svētīgi izdzīvot ne tikai katoļiem, bet arī, citu konfesiju pārstāvjiem.

Mēs bieži rūpējamies par ikdienišķām lietām. Mums nav laika apstāties un padomāt par svarīgām lietām. Ja pāris, vīrs un sieva, jūt aicinājumu apstāties, no jauna tikties Dieva priekšā, ir laiks braukt uz rekolekcijām. Mēs izziņojam datumus un ir iespējams laikus pieteikties vai nu pie dalībniekiem, var vaicāt draudžu prāvestiem, kurus mēs parasti informējam. Mums ir arī mājas lapa: laulatiem.lv. Tur vienmēr ir informācija par to, kad būs tuvākās rekolekcijas.

Aigars Brikmanis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti