Now Reading
Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību

No 18. – 25. janvārim Latvijā noris ikgadējā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, kuras ietvaros dažādu konfesiju draudzes vienosies kopīgos pasākumos, paredzēti ekumeniski dievkalpojumi un lūgšanas par kristiešu vienotību.

Par šī gada moto izvēlēts fragments no Apustuļu darbiem “Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.” (Apd 2, 42) Vārds „Tie” apzīmē pirmatnējo Jeruzalemes Baznīcu, kas radās Vasarsvētku dienā, kad Svētais Gars nonāca pār pirmajiem ticīgajiem. Šī nedēļa sasaucas ar pāvesta Benedikta XVI lūgšanu nodomu janvārī, kas veltīts kristiešu vienotībai: “Lai kristiešiem izdodas nonākt līdz pilnīgai vienotībai, tādējādi sniedzot cilvēkiem liecību par to, ka Dievs ir mīlošs Tēvs mums visiem.”

Iesākoties lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību, Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs norāda uz iemesliem, kāpēc katoļi iesaistās ekumeniskajā kustībā: „Pirmais no tiem – tā ir skaidri un nepārprotami izteikta Dieva griba. Jāņa Evaņģēlijā 17,21 lasām Kristus vārdus: „Lai visi būtu vienoti, kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī; un lai viņi būtu mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis.” Otrs svarīgs iemesls, kas mudina pievērsties vienotības problemātikai – tā ir Svētā Gara darbība, kura modina ļoti daudzu kristiešu sirdīs dziļas alkas pēc vienības. Šīs alkas – tā ir īsta laika zīme, tātad īpašas Dieva žēlastības darbības lauks mūsu dienās. Un, beidzot, trešais iemesls – tā ir Baznīcas atbildība par pasaules evaņģelizāciju. Tas ir labi zināms no vēstures, cik efektīvs pasaules pārveidošanas līdzeklis bija kristiešu savstarpējā mīlestība. Kristus mums saka: „No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.” (Jņ 13,35)”

Lūgšanu nedēļas ietvaros paredzēta katoļu, baptistu un luterāņu Pārdaugavas draudžu tikšanās Rīgas Lutera Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, ekumeniski dievkalpojumi vairākās Vidzemes draudzēs – Madonas Kristus Karaļa Romas katoļu draudzē, Ērgļu Evaņģēliski luteriskajā draudzē, Madonas baptistu draudzē, Cesvaines Evaņģēliski luteriskajā draudzē, biedrības „Brāļu draudze” Kristiāna Dāvida pamatskolā, kā arī Lazdonas Evaņģēliski luteriskajā draudzē. Savukārt lūgšanas par kristiešu vienotību notiks Jelgavas Bezvainīgi Ieņemtās Jaunavas Marijas katedrālē, Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē un citviet Latvijā.

Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību Baznīca reizi gadā atzīmē visā pasaulē. Tās pirmsākumi meklējami jau 1740. gadā, kad Skotijā aizsākās Vasarsvētku kustība, kas aicināja lūgties par un kopā ar visām Baznīcām.

1908. gadā datumus Baznīcas vienotības oktāvai no 18. – 25. janvārim pirmo reizi izvēlējās anglikāņu mācītājs Pols Vatsons. Izvēlētie datumi saistās ar diviem lieliem baznīcas apustuļiem – sv. Pēteri un sv. Pāvilu. 18. janvārī sv. Pēteris kļuva par pirmo Romas bīskapu, tas ir pāvestu, no kura arī pēc tam ir nākusi tagadējo pāvestu pēctecība. Savukārt 25. janvārī ir sv. Pāvila atgriešanās svētki, kad viņš no kristiešu vajātāja kļuva par dedzīgu Kristus piekritēju un draugu.

Lasījumi Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību pieejami: www.kasmusvieno.lv/lasiijumi.html.

Scroll To Top