Pasaules Jauniešu dienu svētceļojuma janvāra posms – „Pie jūsu visdziļāko ilgu avota”

Uzsākot sagatavošanos Pasaules Jauniešu dienām, kas notiks 2011.gada 16.-21. augustā, Spānijas pilsētā Madridē, 8.janvārī Latvijas draudzēs paredzēts svētceļojuma pirmais posms. Svētā Mise Pasaules Jauniešu dienu nodomā, Vissvētāka Sakramenta adorācija un jauniešu tikšanās notiks Rīgā, Jelgavā un Liepājā.

Rīgas sv. Jēkaba katedrālē un Liepājas sv. Jāzepa katedrālē adorācija sāksies plkst. 17.00, tai sekos sv. Mise plkst. 18.00, kurā visi jaunieši tiks uzticēti Dieva žēlastībai. Sv. Misei sekos jauniešu tikšanās Klostera ielā 4, kur būs iespējams noskatīties “Net for God” sagatavoto filmu par jauniešu dienu vēsturi.

Piedalīties svētceļojuma janvāra posmā varēs arī Liepājas sv. Jāzepa katedrālē, kur plkst. 17.00 tāpat notiks adorācijā, plkst. 18.00 tiks kopīgi svinēta sv. Mise. Pēc dievkalpojuma jaunieši aicināti tikties Kurzemes Romas Katoļu baznīcas pagrabtelpās, Peldu ielā 15. Tikšanās laikā jaunieši būs aicināti pārdomāt pāvesta Benedikta XVI vēstījuma Pasaules jauniešu dienām pirmo – janvārim paredzēto fragmentu.

Tāpat gatavošanos Pasaules Jauniešu dienām būs iespējam uzsākt Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē, kur sv. Mise tiks svinēta plkst. 16.00, adorācija būs plkst. 17.00, bet jauniešu tikšanās draudzes namā Akadēmijas ielā 14 – plkst. 17.30.

Lai lūgtos un garīgi sagatavotos Pasaules Jauniešu dienām, draudžu garīdznieki un jauniešu grupu aktīvisti ir aicināti arī turpmāk savā draudzē rīkot šādas tikšanās katra mēneša otrajā sestdienā līdz jūnijam.

Nākamie Madrides „svētceļojuma” etapi, kas atbilst pāvesta Benedikta XVI vēstījuma punktiem, paredzēti: 12. februārī – „Iesakņodamies Kristū, pamatodamies Viņā”, 12. martā – „Stipri ticībā”, 9. aprīlī – „Ticībā Jēzum Kristum, viņu neredzot”, 14. maijā – „Baznīcas ticības nesti, lai kļūtu par lieciniekiem” un 11. jūnijā – „Ceļā uz jauniešu dienām Madridē”.

Plašāka informācija par dalību Pasaules Jauniešu dienās pieejama www.katolis.lv/madride, kur iespējams arī pieteikties.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti