Sv. Akvīnas Toms māca atvērt sirdi Dievam un pieaugt intelektuāli

„Patiesība ir svarīga, bet tā jāapgūst reizē ar sirds pazemību. Tikai Dieva Gars var mūs apgaismot, ka mēs saprotam būtiskāko,” sv. Akvīnas Toma, Rīgas Garīgā semināra aizbildņa, piemiņas dienas Svētajā Misē, kas notika 31. janvārī Rīgas Sv. Franciska baznīcā, uzsvēra Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Mateja evaņģēlijā Jēzus slavē Tēvu par to, ka Viņš ir atklājis patiesību mazajiem un apslēpis to gudrajiem un saprātīgajiem. Jēzus laikā šie saprātīgie bija farizeji un rakstu mācītāji, kuriem bija zināšanas, – viņi spēja norādīt Austrumu gudrajiem, kur meklēt jaundzimušo Ķēniņu, taču paši nevēlējās doties ceļā pie Kristus. Mūsdienu gudrie ir teologi un garīdznieki. Arhibīskaps uzsvēra, ka būtiski ir arī pašiem nonākt līdz dievišķā noslēpuma kodolam, piedzīvot Dieva ienākšanu sirdī un pieredzēt Viņa darbību savā dzīvē, savā diecēzē, savā tautā.

Visu četru Latvijas diecēžu priesterus un semināra audzēkņus arhibīskaps aicināja apvienot teoloģisko gudrību ar sava mazuma apziņu Dieva priekšā. Tikai atveroties Dieva Garam, mēs kļūstam „mazi”, apzināmies savas robežas. Arī sv. Akvīnas Toms apklusa pēc dievišķa redzējuma, kurā apjauta, ka viss viņa uzrakstītais nav pat niecīga daļa no pieredzētās Dieva godības.

Sv. Mises noslēgumā arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs atklāja sv. Akvīnas Toma panākumu atslēgu: atverot sirdi Dievam, palielinās arī cilvēka intelektuālās spējas.

Sv. Misei sekoja Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāļu Rīgas Teoloģijas institūta un Rīgas Augstākās reliģijas zinātņu institūta docētājas filozofijā Māras Kiopes lekcija, kurā viņa aplūkoja sv. Akvīnas Toma skatījumu uz cilvēka prāta. M. Kiope uzsvēra, ka, darot mīlestības darbus, cilvēka dvēsele kļūst plašāka, un līdz ar to arī palielinās prāta spējas. Prāts ir dvēseles augstākās daļas izpausme. Prātu ir radījis Dievs, un tikai komunikācijā ar Radītāju, cilvēks var attīstīt savu intelektuālo potenciālu virsotnes.

Pēc lekcijas pasākuma dalībniekiem bija iespēja noskatīties teātra izrādi, kurā spēlēja Daugavpils Universitātes mākslas menedžmenta studentes Kristīna Baranovska un Nadežda Ivanova. Ar dziesmām ģitāras pavadījumā izrādi muzikāli papildināja Latvijas Mūzikas akadēmijas studente Irina Mihailovska. Izrāde vedināja uz pārdomām par to, ka mums ir dots ierobežots laiks, lai izdarītu būtiskas izvēles, arī starp elli un paradīzi. Kā skaidroja Kristīne Baranovska, šī izrāde bija par cilvēkiem laicīgajā pasaulē, kuriem bieži sanāk sastapties ar grūtībām un krist. Tomēr, lai cik smags nebūtu kritiens, vienmēr ir iespēja piecelties. Mums var palīdzēt līdzcilvēki un pati Dieva mīlestība, kurai ir uzvarošā loma.

Vita Briže, Katoļu Baznīcas Informācijas centrs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti