Baznīca svin Kunga Prezentācijas svētkus

2. februārī – Kunga prezentācijas svētkos jeb Sveču dienā un Konsekrēto personu dienā Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē plkst. 11.00 notika Sv. Mise, kurā Rīgas Garīgā semināra 3. un 4. kursa studenti saņēma lektora un akolīta svētības. Savukārt Sv. Mise plkst. 18.00 Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā tika svinēta, lūdzoties par dažādu kongregāciju konsekrētajām personām. Abas Sv. Mises celebrēja Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Saņemot lektora svētības, Garīgā semināra audzēkņi tiek iecelti par Dieva Vārda sludinātājiem. Pēc svētību saņemšanas lektori Sv. Mises laikā var lasīt Svēto Rakstu lasījumus, izņemot Evaņģēliju. Viņi saņem arī sūtību pieaugušos un bērnus ievadīt kristīgajā dzīvē un sagatavot cienīgai Svēto sakramentu saņemšanai. Lektoriem pašiem nemitīgi jātiecas uz garīgo pilnību, tādēļ, saņemot lektora svētības, semināristiem tiek pasniegta Svēto Rakstu grāmata.

Semināristi tiek iecelti par akolītiem, lai kalpotu altārim un palīdzētu priesterim un diakonam. Akolīta īpašais pienākums ir sagatavot altāri un svētos traukus, kā arī izdalīt ticīgajiem Euharistiju. Pēc Komūnijas izdalīšanas akolīts palīdz priesterim vai diakonam izskalot un sakārtot svētos traukus. Bet, ja diakona nav, akolīts svētos traukus aiznes pie galdiņa un tur tos sakārto. Akolīts var uzstādīt un noņemt Vissvētāko Sakramentu, taču nedrīkst ar to dot svētību.

Savukārt Sv. Misē Sāpju Dievmātes baznīcā piedalījās dažādu kongregāciju konsekrētie brāļi un māsas no Rīgas un Jelgavas, pateicoties un slavējot Kungu par Dievam veltītās dzīves dāvanu. Viņi atjaunoja šķīstības, nabadzības un paklausības solījumus.

2. februārī Baznīca svin Kunga Prezentācijas svētkus, pārdomājot Evaņģēlija fragmentu, kur Dievmāte Marija un sv. Jāzeps nes Jēzus bērniņu uz svētnīcu, lai Viņu veltītu Debesu Tēvam. Svētnīcas apmeklējums kļuva par žēlastības brīdi Simeonam un Annai, kuri bija gaidījuši Dieva Apsolīto mesiju, Kungu Jēzu Kristu (LK 2, 22-40).

Kopš 1997. gada pāvests Jānis Pāvils II 2. februārī aicina svinēt kā Dievam veltīto jeb konsekrēto cilvēku dienu, kuru aicinājums ir nesaraujami saistīts ar Baznīcas dzīvi un kalpojumu, īpašā veidā izdzīvojot vienotību ar Kristu.

Tautā šo dienu sauc arī par Sveču dienu. Svece simbolizē garīgo gaismu – Jēzu Kristu, kas apgaismo ticīgo sirdis. Baznīca šai dienā svētī sveces.

Vita Briže
Katoļu Baznīcas Informācijas centrs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti