Baznīcā sākas Lielais Gavēnis

9. martā, Pelnu trešdienā, kas iezīmē Lielā Gavēņa sākumu, visās katoļu baznīcās notiek īpaši dievkalpojumi, kuros garīdznieki svētī pelnus un  tos kaisa uz ticīgo galvām vai uz pierēm ar tiem uzvelk krusta zīmi. Bībelē pelni ir simbols grēku nožēlai un tam, ka cilvēka dzīve uz šīs zemes ir pārejoša. Pelnu zīme apliecina cilvēka apņemšanos nožēlot savus sliktos darbus un atgriezties pie Dieva.

Pelnu trešdienā Baznīca Latvijā aicina ticīgos ievērot stingru gavēni. Visiem Baznīcas locekļiem, kam ir vairāk nekā 14 gadu (tātad arī veciem cilvēkiem) jāatturas no gaļas ēdieniem. Visiem tiem, kam ir pilns 21 gads un nav sācies 60. dzīves gads, atļauts ēst līdz sātam tikai vienu reizi dienā.

Gavēņa ievērošanu paredz ceturtais Baznīcas bauslis: “Tev būs Baznīcas noteiktajās dienās atturēties no gaļas ēdieniem un ievērot gavēni”, kas nodrošina laiku askēzei un gandarīšanai par grēkiem, lai sagatavotos liturģiskajiem svētkiem. Gavēnis palīdz arī valdīt pār mūsu instinktiem un iegūt sirds brīvību (KBK, 2043).

LRKB IC

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti