Rēzeknes –Aglonas diecēze svin 15 gadu jubileju

Pirms 15 gadiem 17. martā Latgales katoļu saimei sākās jauns vēsturisks posms: Latgale ieguva Rēzeknes-Aglonas diecēzes statusu un Rēzeknes Jēzus sirds katedrāle sagaidīja savu augsto ganītāju bīskapu Jāni Buli. Skaisto jubileju Rēzeknes – Aglonas diecēze svin ar Svēto Misi katedrālē. Pēc nedēļas, 25. martā, līdzīga jubileja būs arī Jelgavas diecēzei.

1995. gada 2. decembrī pāvests Jānis Pāvils II Latvijā nodibināja divas jaunas diecēzes: Jelgavas, atdalot no Liepājas diecēzes Zemgales apgabalu, un Rēzeknes – Aglonas diecēzi, atdalot no Rīgas arhidiecēzes Latgales apgabalu. 1996. gada 17. martā uzrunājot Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē sapulcējušos garīdzniekus un ticīgo tautu, bīskaps J.Bulis uzsvēra, ka būtiska loma šīs diecēzes izveidošanā bijusi Jāņa Pāvila II vizītei Latvijā, kuras laikā viņš iepazinis mūsu kultūru, kristīgās tradīcijas un Baznīcas vajadzības. Šīs vizītes rezultātā secināts, ka katrā Latvijas novadā jābūt savam bīskapam.

Bīskaps J.Bulis 15 gadu laikā diecēzē paveicis daudz. „Latgales Radio” ziņo: saimnieciski sakārtota Rēzeknes Jēzus sirds katedrāle, uzcelts jauns diecēzes kūrijas nams, izveidots katoļu bērnudārzs, pamatskola un nu jau arī vidusskola Rēzeknē, konsekrēts dievnams Krustpilī, Daugavpilī, Kārsavā, Šķilbēnos, lūgšanu nams Ļauderos, Ratniekos, atjaunota baroka pērle Pasienē, renovēta baznīca Briģos, iesvētīts Balvu Garīgās kultūras centrs, jaunā Ludzas draudzes māja, Preiļu pils kapela u.c. Bīskapa īpaša rūpe ir skaistākās Latgales Dievmātes svētnīcas Aglona un Pasiene. Top jaunceltnes – Dieva žēlsirdības baznīcas Rēzeknē un Daugavpilī. Tāpat izdotas lūgšanu grāmatas latviešu un latgaliešu valodā, viņa paspārnē darbojas „Latgales radio”, kurā katru dienu var dzirdēt Dieva vārdu, priesteru uzrunas, kā arī var lūgties Rožukroni. Šo gadu laikā daudz lūgts par paaicinājumiem uz priesterību – puse no pašreiz Rēzeknes – Aglonas diecēzē kalpojošajiem priesteriem ir bīskapa iesvētīti.

Sirsnīgi sveicam visus Rēzeknes – Aglonas diecēzes ticīgos jubilejā!

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti