Now Reading
Bērnu un jauniešu Rožukroņa lūdzēju salidojums Aglonā

Bērnu un jauniešu Rožukroņa lūdzēju salidojums Aglonā

Katru gada maija pirmajā sestdienā Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps V. E. Jānis Bulis aicina Latvijas lielākajā svētvietā ierasties bērnus un jauniešus, kuri lūdzas Rožukroni.
Arī šoreiz ceļu līdz Aglonai un no tās pavadījām lūgšanās, dziesmās un spēlēs. Priecājamies, ka mūsu „Baznīcā uz riteņiem” valdīja ekumeniska gaisotne, jo kopīgi lūdzās katoļu, luterāņu un pareizticīgo draudžu bērni.

Kupli apmeklēto svētku Svēto Misi vadīja V. E. Jānis Bulis, viņam koncelebrēja vairāki priesteri. Vairāki bērni un viņu vecāki nekad nebija bijuši Aglonas Bazilikā, tāpēc devāmies nelielā ekskursijā, lai iepazītu Rožukroņa Karalienes un Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes, Fatimas Dievmātes skulptūru, apmeklētu kriptu, uzkavētos pie Māras Zemes Karalienes altārgleznas un Lasalettes notikumiem veltītās skulptūru grupas, lūgtos pie senas Dievmātes ikonas un māsas Marijas Stefānijas atdusas vietas Aglonas kapos.

Svētceļojuma dalībniece Agnese dalās iespaidos: „Man ļoti patika bīskapa J. Buļa uzruna, tajā varēja just rūpes par jauniešiem, par Latvijas nākotni, viņa vēlējums neizniekot dzīvi. Patika, kā dzied jauniešu koris. Ļoti patika ekskursija, kas ļāva it kā no jauna iepazīt Baznīcas vēsturi un Dievmātes dzīvi, rosināja izdomāt daudzas dziļas domas, apzināties, cik nozīmīga loma mūsu tautai, daudzu priesteru un cilvēku dzīvēs bijusi Aglonas svētvietai un Dievmātei.”

Mājupceļā vēl paspējām apmeklēt Latgales mākslas un amatniecības centru, tikties ar centra direktori Ilzi Griezāni, apmeklēt Elgas un Jura Skrebeļu veidoto izstādi – “Līvānu Romas katoļu baznīcai 150” (kura visiem ļoti patika). Lielu līksmību ņiprākajai ceļojošās kopienas daļai sagādāja iespēja izšūpoties Līvānu Domes ierīkotajās šūpolēs.

Maija mēnesī – Dievmātes mēnesī neaizmirsīsim slavēt Kunga Māti katru dienu!

Sandra Prikule,
bērnu un jauniešu “Dzīvā Rožukroņa pulciņa” koordinatore

Scroll To Top