Jauniešu dienas Madridē maija posms: “Baznīcas ticības nesti, lai kļūtu par lieciniekiem”

Kristus ir augšāmcēlies! Esam nonākuši jau līdz mūsu ceļa piektajam – maija posmam. Maija mēnesis ir Dievmātes mēnesis, kurā katoļticīgie dzied litānijas un dziesmas Jaunavas Marijas godam un slavē Dievu par Jēzus Augšāmcelšanos. Vispasaules jauniešu dienu sagatavošanās maija posmu visi kopā veiksim sestdien, 14.maijā, Rīgas svētā Jēkaba katedrālē un citās Latvijas draudzēs. Plkst. 17.00 tiks uzstādīts Vissvētākais Sakraments adorācijai un plkst. 18.00 kopīgi svinēsim Svēto Misi, kurā slavēsim un pielūgsim Dievu un visus jauniešus uzticēsim Dieva žēlastībai.

Pēc dievkalpojuma būs iespēja satikties ar organizatoriem un pārrunāt svarīgus jautājumus. Dievnams būs atvērts līdz pkst. 1.00 naktī, un Muzeju nakts ietvaros katedrālē būs plaša pasākumu programma.

Ir sākusies lidmašīnu biļešu iegāde, un tiem dalībniekiem, kas jau ir pieteikušies un pārskaitījuši naudiņu, esam nopirkuši biļetes. Vēlamies atgādināt visiem jauniešiem, ka, savlaicīgi piesakoties un samaksājot, ir iespēja lētāk nopirkt biļetes. Ir paredzēts, ka Jauniešu dienās piedalīsies apmēram miljons jauniešu, un tāpēc pēdējā brīdī būs problēmas ar biļešu iegādi. Pēdējais pieteikšanās termiņš Pasaules Jauniešu dienām, lai dotos uz Madridi pa diecēzes ceļu – 10. jūnijs. Papildu informāciju iespējams saņemt pie atbildīgajiem.

Priesteris Ilmārs Tolstovs

 

Pāvesta Benedikta XVI vēstījums maija posmam

“Baznīcas ticības nesti, lai kļūtu par lieciniekiem”

Jēzus Tomam teica: “Tom, tu ticēji tāpēc, ka tu mani redzēji. Svētīgi tie, kas nav redzējuši, bet ir ticējuši. (Jņ. 20; 29)” Viņš domāja par Baznīcas ceļu, kam pamatā ir liecinieku – apustuļu liecība. Mūsu personīgā ticība Kristum, kas rodas no dialoga ar Viņu, ir saistīta ar Baznīcas ticību: mēs neesam ticīgie vienpatņi, bet gan kristībā esam kļuvuši par šīs lielās ģimenes, tas ir ticības, kuru atzīst Baznīca un kas mums dāvā drošību personiskajā ticībā.”

Credo, kuru apliecinām ik svētdienu, pasargā mūs no ticības dievam, kas nav tāds Dievs, kuru atklāj Jēzus Kristus. “Tādā veidā ikviens ticīgais ir ticīgo ķēdes posms. Es nevaru ticēt, ja citi ar savu ticību mani nenes un es ar savu ticību uzturu citu ticību. (Katoliskās Baznīcas Katehisms 166)” Vienmēr pateiksimies Kungam par Baznīcas dāvanu: tā ļauj mums pieaugt ticībā, kura sniedz patieso dzīvību (sal. Jņ. 20;31).

Baznīcas vēsturē svētie un mocekļi savu spēku ir smēlušies no krusta, lai būtu uzticīgi Dievam līdz pat nāvei. Ticībā tie rada spēju pārvarēt vājuma brīžus un pretestību. Īstenībā ir tā, kā saka apustulis Jānis: “Kas ir tas, kas pasauli uzvar, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? (1.Jņ. 5; 5)”

Rezultāts, ko rada šī ticība ir mīlestība. Cik daudzi kristieši bija un ir dzīvi liecinieki tam ticības spēkam, kas vispilnīgāķo izpausmi rod mīlestībā. Tie ir miera nesēji, taisnības veicinātāji, humānākas, pēc Dieva plāna veidotas pasaules iedvesmotāji. Viņi kompetenti un profesionāli darbojas dažādās sociālās dzīves sfērās, lai efektīvi vairotu kopējo labumu.

Tuvākmīlestība, kas izriet no ticības, lika tiem sniegt konkrētu liecību vārdos un darbos. Tas nozīmēja, ka Kristus priekš mums nav vienkārši vērtīgs, Viņš ir visvērtīgākais, kas mums ir, vērtība , kurā esam aicināti dalīties ar citiem. Esiet kristīgās cerības liecinieki visā pasaulē: daudz ir to, kas šo cerību ilgojas sajust!

Pie sava drauga, pirms dažām dienām mirušā Lācara kapa Jēzus Marijai, viņa māsai teica : “Ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godību! (sal. Jņ. 11; 40)” Ja jūs ticēsiet, arī jūs sapratīsiet, kā ik dienas izdzīvot un apliecināt savu ticību. Jūs kļūsiet par instrumentu, lai daudzi jaunieši atkal spētu atrast dzīves jēgu un prieku, kas izaug no satikšanās ar Kristu.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti