Now Reading
Mūžībā aizgājis Staņislavs Gratkovskis

Mūžībā aizgājis Staņislavs Gratkovskis

Svētdien, 8.maijā, mūžībā aizgājis ilggadējs Rīgas sv. Franciska baznīcas zakristiāns Staņislavs Gratkovskis.

LRKB ICStaņislavs Gratkovskis zakristiāna darbam ir veltījis 50 sava mūža gadus, no kuriem 28 kalpojis Rīgas sv. Franciska baznīcā. Šo darbu diendienā uzticīgi darīja līdz pēdējam, arī būdams slims, šādi dodot skaistu liecību ticībai Dievam.

Staņislavs Gratkovskis dzimis 1938. gada 15. oktobrī, Krāslavas rajonā Kombuļos, piecu bērnu ģimenē. Mācījies Kombuļu skolā. Jau no 10 gadu vecuma sācis piekalpot svētajā Misē.

1960. gadā pārcēlies uz dzīvi Rīgā, kur uzsācis kalpošanu kā svētdienas zakristiāns Rīgas Kristus Karaļa baznīcā, kur kalpojis 20 gadus. No 1982. gada līdz pat mūža beigām kalpojis par zakristiānu Rīgas Sv. Franciska draudzē. 1963. gadā salaulājies ar sievu Valentīnu, un šajā laulībā dzimis dēls Modests. Paralēli kalpošanai Kunga druvā, Staņislavs jaunībā strādājis kolhozā par traktoristu, vēlāk Rīgā – celtniecībā.

Neraugoties uz veselības stāvokļa pasliktināšanos pēdējos dzīves gados, Staņislavs turpināja kalpot baznīcā. Pēc divām pārciestajām smagajām operācijām, saņemot Slimnieku sakramentu un pilnas atlaidas no pr. O. Aleksāna, Sv. Franciska draudzes prāvesta, Staņislavs aizgāja mūžībā 8. maija, savas vārda dienas, vakarā.

Staņislavs Gratkovskis vienmēr bijis pret visiem atvērts. Ja tas bijis nepieciešams, arī stingrs. Savas dzīves laikā zakristiāna kalpošanu ierādījis ļoti daudziem ministrantiem, arī semināristiem, kuri tagad kļuvuši par diakoniem, priesteriem un bīskapiem.

Izvadīšana notiks sestdien, 14.maijā, plkst. 11 no Rīgas sv. Franciska baznīcas. Apbedīšana notiks Sarkandaugavas kapos (pie Rīgas Kristus Karaļa baznīcas).

Latvijas Romas katoļu Baznīca izsaka līdzjūtību Staņislava Gratkovska tuviniekiem.

Mūžīgo mieru dod Viņam, Kungs,
Mūžīgā gaisma lai atspīd viņam!

LRKB IC

Scroll To Top