Tava brīvība beidzas tur, kur sākas manējā

Saistībā ar izstrādāto Reģistrēto partnerattiecību likumprojektu paketi, kas paredz homoseksuālisma legalizāciju un pielīdzināšanu tradicionālajam ģimenes un laulības institūtam, publicējam LKSAA “Dzintars” viedokli.

“Ja Dieva nav, tad nav arī ētikas, tad nevajag ētiku, tad viss ir atļauts. Bet vai ir Dievs?” Fjodoram Dostotojevskim ticīgais atbild pārliecinoši ar „jā”. Diemžēl mēs dzīvojam laikā, kad liedz Dievam ieņemt redzamu vietu, tā tas ir mūsu Satversmē, un Eiropas Savienībā no Dieva vārda pieminēšanas izvairījās pat preambulā. Tādēļ jāpriecājas, ka Dievu vēl pieminām himnā un atsevišķos valstiski svarīgos pasākumos.

Mūsu dzīve juridiski balstīta nevis uz Dieva esamības faktu, bet vispārējām cilvēka tiesībām, kuras vistiešāk paustās franču revolūcijas laikā. Mēs dzīvojam apstākļos, kad ticīgajiem kā visiem pārējiem jācīnās par savām tiesībām. Taču cīņa par savām tiesībām demokrātijā ir obligāta, jo tikai domu sadursmē var noskaidrot vairākuma uzskatus un veikt nepieciešamās izmaiņas, vai arī saglabāt pastāvošo. Kristietis nedrīkst nostāties malā, jo Kristus mūs aicināja nest Dieva vārdu pasaulē.

Starptautiskā diena pret homofobiju un transfobiju ir pieņemama arī ticīgajam, jo mēs esam pret citādu cilvēku fizisku, vai garīgu ietekmēšanu – tādas tiesības ir vienīgi Dievam. Nav mūsu spēkos radīt ideālu pasauli un iznīcināt ļauno. Tomēr mūsu tiesības un pienākums ir paust Svētajos Rakstos teiktās patiesības, kas ir vēlams un kas nav pareizi. Ar viendzimuma attiecībām viss ir skaidrs, tās neatbilst ideālajam, un neviens nedrīkst ierobežot kristiešu tiesības paust Svēto Rakstu vārdus.

Demokrātiskā valstī visiem, arī organizācijai „Mozaika”, ir tiesības paust savu viedokli, un ticīgajiem ar to jāsamierinās. Taču „Mozaikas” prasībās ir vairāku tiesību ierobežošanas mēģinājumi. Pirmais – „Mozaika” grib liegt citiem tiesības paust viņiem nepieņemamus uzskatus – īpaši mācību iestādēs. Otrkārt – „Mozaika” grib, lai tiek veiktas izmaiņas likumdošanā, ar mērķi ierobežot viņu kritiku un panākt citādi domājošo sodīšanu. Treškārt – „Mozaika” grib nevis tikai izvērst jau esošās individuālās cilvēka tiesības, bet iegūt jaunas, īpašas grupas, vai “pāra” tiesības.

Diemžēl tradicionālajām konfesijām ar likumu nodrošināta stingri ierobežota pieeja mācību iestādēm. Tāpēc nav pieļaujams, ka “Mozaika” un citas grupas bez likumīga pamata iejaucas mācību iestāžu darbā.

Noraidāma ir „Mozaikas” prasība veikt izmaiņas likumdošanā, jo tās pārstāvēto cilvēku pamattiesības jau ir nodrošinātas un īpaša grupas izcelšana nav samērīgā.

Kategoriski ir noraidāma prasība par grupas izveidi un aizsardzību, kura līdzinātos ģimenei. Individuālas juridiskas attiecības nodrošinātas visiem Latvijas tiesību subjektiem, tai skaitā arī viendzimuma cilvēkiem. Prasība radīt jaunu “pāra” statusu ir pretrunā ar ģimenes īpašo aizsardzību un virkni citu šo cilvēku radinieku individuālajām tiesībām.

Ģimenes īpašā aizsardzība tiek pamatota ar tās nozīmi sabiedrības stabilitātē un reprodukcijā. Atkāpes un izņēmumi vienmēr ir bijuši, un arī tagad viendzimuma divu cilvēku aprūpē var būt kāds bērns, ja tas ir saistīts ar vienu no viņiem. Tomēr izņēmumi nepadara normu vai pat tikai vēlamo par neeksistējošu. Ģimenes funkcija ir skaidra. M. Gandijs ir teicis: “Tiesības, kas neizriet no labi izpildīta pienākuma, nav nekā vērtas.”

Valdis Labinskis LKSAA “Dzintars” prezidija vārdā

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti