Vilhelmam Lapelim priesteriskā kalpošanā aprit 25 gadi

Sestdien, 4. jūnijā, Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis atzīmēs savas priesteriskās kalpošanas jubileju. Svinīgā Svētā Misē Liepājas Svētā Jāzepa katedrālē pl. 11.00, bīskaps pateiksies Dievam un cilvēkiem par priesteriskās kalpošanas 25 gadiem.

Vilhelms Lapelis ir dzimis 1961. gada 30. decembrī kā trešais bērns vecāku Antona un Helēnas ģimenē. Divu nedēļu vecumā Daugavpils Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas baznīcā viņu kristīja toreizējais draudzes vikārs, priesteris Jānis Purvinskis (tagadējais Kijevas – Žitomiras bīskaps Ukrainā). 1962. gada vasarā ģimene pārcēlās uz dzīvi Zemgales novada mazpilsētā Subatē, kur vēlāk Subates baznīcā pēc drošsirdīgā prāvesta Vincenta Barzdas uzaicinājuma (Padomju laikā nepilngadīgo iesaistīšana liturģiskajās darbībās bija ar likumu aizliegta) ar prieku sāka kalpot kā ministrants pie altāra.

Rīgas Garīgajā seminārā Vilhelms iestājas 1979./1980. studiju gada vidū. Drīz vien (1980.g.) mācības seminārā ir jāpārtrauc, jo viņu iesauc obligātajā karadienestā Padomju armijā. Dien divus gadus Arhanģeļskā, Krievijā. Pēc dienesta armijā atgriežas Garīgajā seminārā un turpina mācības. 1985. gadā, būdams Rīgas Garīgā semināra students, pagrīdē iestājas dominikāņu ordeņa noviciātā un nākamā gada 22. augustā šajā ordenī pagrīdē dod pirmos solījumus.

1986. gada 1. jūnijā Rīgas sv. Jēkaba katedrālē kardināls Julijans Vaivods Vilhelmu Lapeli ordinē par priesteri. Jelgavas draudze kļūst par pirmo kalpošanas vietu, kur jaunais priesteris aizsāk priesterisko kalpošanu kā vikārs. No 1987. līdz 1988. gadam kalpo par vikāru Rīgas Sāpju Dievmātes draudzē, 1988.g. – 1991.g. – par prāvestu Dobeles, Auces un Silaiņu draudzēs, 1991.g. – 1992.g. ir Liepājas sv. Jāzepa katedrāles prāvests un dekanāta dekāns, bet no 1992. līdz 1993. gadam – Talsu, Laucienes un Cīruļu draudžu prāvests un izveido misiju punktus Dundagā, Rojā, Mērsragā, Engurē, Valdemārpilī un Sabilē.

1993.g. – 1994.g. nodibina dominikāņu klosteri pie Rīgas katoļu ģimnāzijas. Vienu gadu kalpo kā Rīgas katoļu ģimnāzijas kapelāns. 1993.g. – 1997.g. ir dominikāņu ordeņa Baltijas valstīs un Baltkrievijā ģenerālvikārs.

1996. gadā pēc bīskapa Ārvalda Andreja Brumaņa uzaicinājuma dominikāņu klosteri izveido Liepājā. V. Lapelis kļūst par Liepājas sv. Jāzepa katedrāles draudzes un apkārtnes draudžu prāvestu, dekanāta dekānu un diecēzes ģenerālvikāru. Ar brāli un priesteri Vladislavu Lapeli daudzās draudzēs Latvijā vada dominikāņu misiju rekolekcijas.

2000. gada 25. janvārī Vilhelms Lapelis saņem ziņu, ka pāvests Jānis Pāvils II sv. Jāzepa draudzes prāvestu nominējis par Liepājas diecēzes koadjutorbīskapu. Divus mēnešus vēlāk, 25. martā Liepājas sv. Jāzepa katedrālē Vilhelmu Lapeli konsekrē par bīskapu.

Kopš 2001. gada 12. maija, Vilhelms Lapelis Romas katoļu Baznīcā kalpo kā Liepājas diecēzes bīskaps.

www.katedrale.lv

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti