Now Reading
Arhibīskaps piedalās diskusijā par mūsdienu jauniešu vērtībām

Arhibīskaps piedalās diskusijā par mūsdienu jauniešu vērtībām

7. jūnijā Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbībā ar Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti (Socioloģijas institūtu) rīkoja konferenci- diskusiju par Polijas un Latvijas mūsdienu jauniešu vērtībām. Pasākumu atklāja Rīgas arhibīskaps- metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Arhibīskaps pats savulaik absolvējis Jāņa Pāvila II Ļubļinas Katoļu universitātes Teoloģijas fakultāti, iegūstot maģistra grādu.

Konferencē piedalījās abu augstskolu mācībspēki un studenti, diskutējot par jauniešu autoritātēm un vērtībām – gan ģimenē, gan izglītības telpā, gan sabiedrībā kopumā. Tāpat prezentācijās tiks aplūkota jauniešu vērtību tēma darba tirgus un izglītības kontekstā. Ekonomikas un kultūras augstskolas rektora vietas izpildītāja Gunta Veismane uzskata, ka “patērētāju kults un dzīšanās pēc materiālas labklājības ir atstājis milzīgu iespaidu uz indivīdu garīgo izaugsmi. Vērtības tiek aizstātas ar ērtībām, kas ilgtermiņā cilvēcei neko labu nesola.”

Konferencē tiks diskutēts, kā un kāpēc to mainīt.

Pasākuma ietvaros Ekonomikas un kultūras augstskolas asociētā profesore un Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Dr. Phil. Velga Vēvere teica uzrunu par autoritāšu un vērtību trūkumu jauniešu vidū kā vienu no sociālās atstumtības riska faktoriem. Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju prorektore, Mg.sc.soc. Irēna Krustozoliņa prezentēja statistikas analīzi par Latvijas jaunatnes interesi par izglītību, kā arī tās saistību ar vērtību sistēmu darba tirgus kontekstā. Savukārt Latvijas Studentu apvienības viceprezidente, Ekonomikas un kultūras augstskolas studente Lāsma Mencendorfa savā prezentācijā stāstīja par studentu vērtībām mūsdienās, izpratni par vērtību sistēmu un laikmeta ietekmi uz vērtību sistēmas maiņu.

Polijas kolēģi referātos aplūkoja autoritātes un partnerības lomu ģimenes izglītībā un izglītības sistēmā kopumā. Tāpat tika prezentēta praktiskā pieredze saistībā ar mūsdienu Polijas jaunatnes autoritātēm, kā arī rosināta diskusija par mediatoru lomu / palīdzību krīzes situācijās.

EKA/ LRKB IC

 

Scroll To Top