Jūnijā pāvests aicina lūgties par priesteriem

Šomēnes vispārējā nodomā Benedikts XVI aicina ticīgos lūgties par priesteriem: “Lai priesteri, vienoti ar Jēzus Vissvēto Sirdi, vienmēr ir patiesi Dieva pretimnākošās un žēlsirdīgās mīlestības liecinieki.”

Pagājušā gada 11. jūnijā, Jēzus Vissvētās Sirds svētkos, pāvests noslēdza priesteriem veltīto Jubilejas gadu. Uz Euharistijas svinībām ap Svēto tēvu Svētā Pētera laukumā pulcējās aptuveni 15 000 priesteru no 97 valstīm, tai skaitā no Latvijas. Homīlijā Benedikts XVI pievērsās jautājumam par priestera identitāti un aicināja klātesošos no jauna atklāt priesteriskā kalpojuma lielumu un skaistumu. Viņš mudināja priesterus būt vienmēr vienotiem ar Jēzus Vissvēto Sirdi. Pāvests uzsvēra, ka Dieva sirds vienmēr ir atvērta. „Dievs personīgi rūpējas par mani, par mums, par cilvēci. Es neesmu pamests viens, pazudis pasaulē un sabiedrībā, kurā aizvien biežāk jūtamies apjukuši un pazaudējuši orientierus. Viņš par mani rūpējas”, sacīja Svētais tēvs. Piebilda, ka daži varbūt pat negribētu, lai Dievs par viņiem rūpējas. Tie negrib būt traucēti. Taču tur, kur Dieva maigums un mīlestība tiek uztverti kā traucēklis, cilvēks iet bojā – pasvītroja pāvests. Apziņai, ka Dievs par mums rūpējas, vajadzētu darīt mūs patiesi priecīgus.

Dievs vēlas, lai arī priesteri rūpētos par cilvēkiem. Priesterim kopā ar Kungu vajadzētu sacīt: „Es pazīstu savas avis un manas avis mani pazīst”. Pazīt Svēto Rakstu izpratnē nozīmē būt tuvam otrai personai un viņu mīlēt, – paskaidroja Benedikts XVI. Cilvēkus visas dzīves garumā nodarbina jautājums par dzīves jēgu. Priesteris ir tas, kurš mīlestībā rāda cilvēkiem pareizo ceļu. Pāvests atgādināja, ka Dievs ir mums līdzās arī tumsas, mazdūšības, kārdinājumu un pārbaudījumu brīžos. Jēzus caurdurtā Sirds ir atvērta visiem. Tā kļūst par dzīvības avotu. Priesteris un ikviens ticīgais, kurš dzer Dieva vārda dzīvo ūdeni, pats kļūst par dzīvības avotu.

Savukārt misionārais lūgšanu nodoms jūnijā ir veltīts aicinājumiem: “Lai Svētais Gars rada mūsu kopienās daudzus misionāros aicinājumus, aicinot cilvēkus, kuri būtu gatavi sevi pilnībā veltīt Dieva valstības izplatīšanai zemes virsū.”

Vēstījumā 45. Pasaules Lūgšanu dienā par aicinājumiem Benedikts XVI norāda, ka, lai gan Kristības un Iestiprināšanas sakramentālajā spēkā katrs kristietis ir aicināts liecināt un sludināt Evaņģēliju, tomēr Baznīcas sūtība ir būtiski saistīta ar priesterību. Minētās lūgšanu dienas temats bija: „Aicinājumi Baznīcas misijas kalpošanā”. Tā tika atzīmēta 2008. gada 13. aprīlī. Baznīca aicina visus ticīgos lūgties par paaicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi. Pēc savas augšāmcelšanās Jēzus uzticēja apustuļiem misiju: „Ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā” (Mt 28, 19), apsolot viņiem: „Lūk, es esmu kopā ar jums līdz pat pasaules beigām” (Mt 28, 20). Baznīcas mērķis ir būt par dziļās vienotības ar Dievu instrumentu.

Benedikts XVI skaidro, ka apustuļu misionārās darbības „dzinējspēks” bija mīlestība uz Kristu. Priesteri ir aicināti sludināt Dieva vārdu, administrēt sakramentus, kalpot slimniekiem un trūkumcietējiem, kā arī visiem tiem, kuri pārdzīvo smagus brīžus, kuri savā dzīvē vēl nav satikuši Jēzu Kristu. Tieši šiem cilvēkiem tiek veltīta Dieva mīlestības vēsts. Baznīcas statistikas dati liecina, ka, pateicoties dedzīgu priesteru darbībai, katru gadu pieaug nokristīto skaits. Pāvests atgādina, ka Kristus mīlestību mēs atklājam saviem līdzcilvēkiem gan ar vārdiem, gan ar savu dzīves piemēru.

J. Evertovskis / Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti