Latvijas Bīskapu Konferencei jauns priekšsēdētājs

1.jūnijā uz pilnsapulci Rīgā bija sanākusi Latvijas Bīskapu Konference (LBK). Lai nodrošinātu LBK konstruktīvu tālāko darbību, kā viens no darba jautājumiem bija tās statūtos paredzēto amatu – priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētāja un ģenerālsekretāra – ievēlēšana, jo iepriekšējā Konferences vadītāja – Jāņa Kardināla Pujata pilnvaru termiņš bija beidzies.

Par Konferences priekšsēdētāju tika ievēlēts Jelgavas diecēzes bīskaps Antons Justs. Viņa vietnieks ir Rēzeknes-Aglonas bīskaps Jānis Bulis, savukārt ģenerālsekretārs ir Liepājas diecēzes bīskaps Vilhelms Lapelis. Saskaņā ar statūtiem visu šo amatu pildīšanas termiņš ir 3 gadi. Priekšsēdētāja pienākums ir vadīt bīskapu pilnsapulci un pastāvīgo padomi (kan. 452 §2). Viņam ir uzdevums reprezentēt Bīskapu Konferenci, parakstīt tās aktus un dekrētus un caur

Apustulisko nunciatūru tos paziņot Svētajam Krēslam, lai iegūtu atzīšanu vai arī vienkārši informētu. Ja priekšsēdētājs kāda pamatota iemesla dēļ nevar pildīt savus pienākumus, tad to dara vicepriekšsēdētājs.

Saskaņā ar Baznīcas tiesībām ģenerālsekretāra amatam ir administratīvas funkcijas. LBK statūti paredz, ka ģenerālsekretāram ir jāvada sekretariāta darbs un jāsargā Konferences arhīvs. Ģenerālsekretārs rūpējas par pilnsapulcē apskatāmajiem jautājumiem un ar to saistītajiem lēmumiem. Viņš sagatavo ziņojumus Konferences locekļiem, sagatavo dokumentus un, ja ir nepieciešams, tos publicē. Priekšsēdētāja vadībā viņš veido un uztur attiecības ar citām Bīskapu Konferencēm, īpaši Eiropā (LBK statūti, 22.punkts).

Latvijas Bīskapu Konference

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti