Now Reading
PJD jūnija posms – “Ceļā uz Jauniešu dienām Madridē”

PJD jūnija posms – “Ceļā uz Jauniešu dienām Madridē”

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Esam nonākuši līdz pēdējam sagatavošanās posmam – jūnija etapam -, kurā noslēgsies mūsu pusgada „camino” ceļš līdz Madridei. 10. jūnijs ir pēdējais termiņš, lai pieteiktos uz Pasaules Jauniešu dienām, un atlikušie mēneši būs sagatavošanās un pārdomu laiks līdz grandiozajam pasākumam Spānijā.

Pāvests Benedikts XVI savā vēstījumā saka: „Šajā gadā kopā ar jūsu diecēžu bīskapiem, priesteriem, jauniešu vadītājiem, draudzēm, kustībām un kopienām rūpīgi gatavojieties tikšanās reizei Madridē! Mūsu tikšanās garīgā kvalitāte, pirmkārt, būs atkarīga no mūsu garīgās sagatavotības: mūsu lūgšanām, kopīgas Dieva Vārda uzklausīšanas un savstarpējā atbalsta.” Kā uzsver pāvests, garīgā gatavošanās ir ļoti svarīga, tādēļ Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē naktī no 11. uz 12. jūniju, Vasarsvētku priekšvakarā, tiksimies, lai kopīgi lūgtu un sauktu Svēto Garu palīgā mūsu nespēkam.

11. jūnijā plkst. 17 tiks uzstādīts Vissvētākais Sakraments adorācijai, plkst. 18 būs Svētā Mise, tad Gaismas ceļš pa Vecrīgu, kurā pārdomāsim Jēzus dzīves notikumus pēc augšāmcelšanās. Pēc tam kustību un kopienu slavēšana līdz pusnaktij, kad kopīgi slavēsim Dievu pusnakts Svētajā Misē, gaidot jaunus Vasarsvētkus.

Pāvests mūs iedrošina: „Mīļie draugi, es jūs vēlreiz aicinu piedalīties Pasaules Jauniešu dienās Madridē! Es ikvienu no jums gaidu ar vislielāko prieku. Jēzus vēlas, lai jūs caur Baznīcu būtu stingri nostiprināti ticībā. Izšķiršanās ticēt Jēzum Kristum un Viņam sekot nav viegla. To traucē mūsu personīgā neuzticība un apkārtējās balsis, kuras vēlas mūs maldināt, piedāvājot vieglākus ceļus. Daudz vairāk meklējiet atbalstu kristīgajā kopienā, Baznīcā! Mīļie jaunieši, Baznīca ir atkarīga no jums. Tai ir vajadzīga jūsu dzīvā ticība, tuvākmīlestība, radošā enerģija un cerība! Jūsu klātbūtne Baznīcu atdzīvina un atjauno, piedod tai jaunus spēkus. Tādēļ Pasaules Jauniešu dienas ir žēlastība ne tikai jums, bet arī visai Dieva tautai.

Spānijas Baznīca aktīvi gatavojas jūs uzņemt un līdzdalīt jums iepriecinošo ticības pieredzi. Es pateicos visām diecēzēm, draudzēm, lūgšanu grupām, ordeņu brālībām, Baznīcas apvienībām un kustībām un visiem citiem, kas cītīgi strādā šī notikuma sagatavošanā. Kungs nekavēsies dāvāt jums svētību!

Lai Jaunava Marija jūs pavada šajā sagatavošanas ceļā. Ar eņģeļa vēsti viņa ticībā saņēma Dieva vārdu. Ticībā viņa ir piekritusi visam, ko Kungs viņā ir vēlējies paveikt. Pasakot „fiat,” savu „Jā”, viņa saņēma mīlestības dāvanu. Tā bija neizmērojamās mīlestības dāvana, kas noveda viņu pie pilnīgas veltīšanās Kungam. Lai viņa aizbilst arī par ikkatru no jums, lai nākamo Jauniešu dienu laikā jūs spētu pieaugt ticībā un mīlestībā.

Es apliecinu, ka ar tēvišķu mīlestību pieminēšu jūs savās lūgšanās un dodu jums savu svētību. Materiālu sagatavoja

Priesteris Ilmārs Tolstovs un Vidzemes Katoļu Jauniešu centrs

Scroll To Top