Now Reading
Rīgas arhidiecēzes priesteru konferencē pārrunātie jautājumi

Rīgas arhidiecēzes priesteru konferencē pārrunātie jautājumi

Pirmdien, 6.jūnijā Rīgas Garīgajā seminārā diecēzes garīdznieki pulcējās uz kopīgu snāksmi. Semināra telpas šajā gadā piedzīvo jaukas pārvērtības, jo kopš pavasara projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Teoloģijas institūta ēkās Katoļu ielā 16 un Katoļu ielā 18, Rīgā” ietvaros notiek plaši ēkas siltināšanas darbi. Tomēr šīs aktivitātes netraucēja kopīgo tikšanos. Sanāksmes laikā tika pārrunāti šādi jautājumi:

1.Katoļu Baznīcas Lietuvā Telšu bīskaps ielūdz Latvijas katoļus 9. jūlijā piedalīties latviešiem veltītajā dienā Žemaišu Kalvarijas svētvietā.

2.Ar 10.jūliju mūsu diecēzē sāks kalpot divi priesteri – no Slovākijas un Polijas.

3.Ar prezentāciju uzstājās „Evaņģelizācijas un kristīgās dzīves skolas” vadītāji, kuri liecināja, kā šajā skolā cilvēki tiek garīgi „aizdedzināti” un notiek pat reāli dziedināšanas gadījumi. No šīs skolas organizatoru puses izskanēja aicinājums regulāri rīkot konsekrēto personu rekolekcijas.

4.Ar prezentāciju uzstājās „Caritas” pārstāvji – priesteri Lauris Malnačs un Edgars Cakuls. Šī gada rudenī uzsāksies vērienīgs projekts katoļu sociālās domāšanas veicināšanai.

5.Ar prezentāciju uzstājās RARZI Ticības Padziļināšanas Programmas pārstāvji.

6.Tika uzdots jautājums – ko darīt, ja kristīgās mācības skolotājs, nebūdams katolis, savās stundās bērnus „velk uz savu pusi”? Principā pēc Latvijas likumdošanas un mācību standartiem, skolotājas nedrīkst bērniem uzspiest savu reliģisko pārliecību, bet tomēr pasniedzēja konfesionalā piederība neizbēgami noteiks toni stundās. Tādēļ vecākiem ir jāseko līdzi tam, kas tiek bērniem mācīts skolā.

7.Rīgas Dome izsaka atzinību par tradicionālo ģimenes vērtību nostiprināšanu un ilglaicīgu ieguldījumu sabiedrības saliedēšanā un saticības veicināšanā priesterim Andrim Kravalim un diakonam Gunāram Konstantinovam.

Pr.Ilmārs Tolstovs

Scroll To Top