Now Reading
Sv. Apustuļu kapelas pamatu iesvētīšana Bruknā

Sv. Apustuļu kapelas pamatu iesvētīšana Bruknā

Sestdien 16. jūlijā Bauskas novadā Bruknā Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs iesvētīja Sv. Apustuļu kapelas pamatus. Kapela būs līdziniece 10. gs. būvētajai Karsas katedrālei Armēnijā, kas, pārdzīvojusi gadsimtu notikumus, kalpo vēl šodien.
Bruknas muižu jau vairāk kā 10 gadus apsaimnieko Kalna svētību kopiena, kas ir rehabilitācijas vieta atkarībās esošiem cilvēkiem. Kopienas mērķis ir ar Dieva palīdzību mācīties atrast dzīves jēgu, savu ceļu šai Dieva pasaulē, atjaunot cerību un uzticību Dievam. Kopienas dzīve ir bagāta dažādiem notikumiem – šeit notiek nometnes, rekolekcijas, koncerti, teātra izrādes, daudzi ciemiņi apmeklē ikdienā un svētkos. „Muižas kapelā nevaram visi satilpt,” saka kopienas kapelāns Andrejs Mediņš, pamatodams nepieciešamību celt Sv. Apustuļu kapelu. Doma par jaunas kapelas celtniecību radās jau pirms pāris gadiem.

Arhibīskaps Z. Stankevičs savā uzrunā izteica prieku par daudzajiem kopienas draugiem, atbalstītājiem, kuri bija sabraukuši no daudzām Latvijas malām. Atsaucoties uz šīs dienas Svēto Rakstu lasījumu un stāstu par izceļošanu no Ēģiptes, viņš atgādināja, ka Ēģipte nav tikai ģeogrāfiska vieta. Tas ir arī simbols, ko var saukt par mūsu iekšējo dzīves „Ēģipti”, kurā katrs ir bijis. Tur esam bijuši kāda grēka, atkarības, baiļu, nedrošības vai rūpju vergi: „Tas, ka mēs esam šeit, nozīmē, ka kādā savas dzīves brīdī esam atklājuši, ka mums vairs negribas būt šajā „Ēģiptē”, ka šis verdzības stāvoklis, dzīve bez Dieva mūs neapmierina. Brukna ir kļuvusi par vietu, kur tiek piedāvāts ceļš, kā iziet no šīs „Ēģiptes”.”
Tos, kuri izgājuši no šīs „Ēģiptes”, arhibīskaps mudināja nezaudēt modrību un, ja sirdī rodas šaubas, parunāt ar kapelānu, kādu atbildīgo vai brāli, kas šeit ir jau ilgāku laiku un ir nostiprinājies šajā ceļā.
Sprediķa noslēgumā arhibīskaps aicināja sekot Jēzus piemēram, kas pakritušos cilvēkus, grēciniekus nenosoda. Viņš tiem nes brīvības un mīlestības vēsti, sniedz iedrošinājumu un cerību, Dieva mīlestību. Arī Bruknas uzdevums ir sniegt šādu iedrošinājumu un mīlestību, vest pie
Jēzus, jo tikai Jēzsus dziedina un atjauno cilvēka dvēseli.
Pēc Sv.Mises kapelas pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākošajām paaudzēm. Sekoja novada pašdarbnieku koncerts un mīlestības agape.
Terezija Lasmane, Aigars Brikmanis
Foto: Aigars Brikmanis

Scroll To Top