Now Reading
Līdz 26. augustam var pieteikties studijām RARZI

Līdz 26. augustam var pieteikties studijām RARZI

No 22. līdz 26. augustam Rīgas Augstākās reliģijas zinātnes institūts (RARZI) aicina iesniegt dokumentus, lai pieteiktos studijām institūta piedāvātajās četrās mācību programmās. Šogad īpašu interesi ir izraisījusi Profesionālā maģistra studiju programma reliģijā ar kvalifikāciju pastorālais konsultants, kas Latvijā tiek piedāvāta pirmo reizi.
RARZI līdz šim varēja studēt trīs programmās:
• akadēmiskajā bakalaura studiju programmā humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā;
• 2. līmeņa profesionālajā studiju programmā reliģijā ar kvalifikāciju kristīgās mācības un ētikas skolotājs;
• Profesionālajā maģistra studiju programmā reliģijā ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs.

Šogad pirmo reizi tiks uzņemti studenti, kas maģistratūrā apgūs zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai strādātu par pastorālo konsultantu Baznīcas, valsts un nevalstiskajās institūcijās. Šīs programmas ietvaros studenti arī padziļinās metodoloģijas zināšanas un pētnieciskā darba pieredzi reliģijas zinātnēs, lai varētu turpināt studijas doktorantūrā. Studiju programma ir paredzēta reflektantiem, kas ir beiguši pamatstudijas reliģijā vai teoloģijā, bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā ir ieguvuši Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā mācību iestādē, īpaši – Laterāna Pontifikālās universitātes filiālēs – RARZI un Rīgas Teoloģijas institūtā. Studijas paredzēts īstenot nepilna laika klātienes studiju formā. Lekcijas, nodarbības un pārbaudījumi notiks no septembra līdz jūnija beigām katru nedēļu, trešdienu un ceturtdienu vakaros no pl. 17.30 līdz 20.50, RARZI lekciju telpās Rīgā M. Pils ielā 2.
Ar detalizētu visu četru RARZI piedāvāto studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas kārtību var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv. Dokumenti jāiesniedz RARZI birojā, Rīgā, Klostera ielā 4-35, 3.stāvā. Darba laiks pl. 9.00 – 19.00.
Iestājpārrunas notiks 27.augustā. Bakalaura studiju programmas reflektantiem pl. 9.00, 2.līmeņa profesionālās izglītības programmas reflektantiem pl.12, bet maģistra studiju programmas reflektantiem pl.15.00.
LRKB IC

Scroll To Top