Now Reading
10. septembrī Edvardu Pavlovski ordinē par Jelgavas bīskapu

10. septembrī Edvardu Pavlovski ordinē par Jelgavas bīskapu

Sestdien, 10. septembrī, plkst. 12.00, Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē, Katoļu ielā 11, notiks jaunā Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska ordinācijas dievkalpojums. Ordinācijas Svēto Misi vadīs līdzšinējais bīskaps Antons Justs kopā ar Jāni kardinālu Pujatu un Rīgas arhibīskapu-metropolītu Zbigņevu Stankeviču, piedaloties apustuliskajam nuncijam Baltijas valstīs arhibīskapam Luidži Bonacci, kā arī Latvijas un kaimiņvalstu bīskapiem.
Saskaņā ar ordinācijas ritu dievkalpojuma laikā vispirms tiks nolasīts pāvesta mandāts, kas atļauj E. Pavlovski iesvētīt par bīskapu. Pēc tam bīskaps apliecinās gatavību sargāt ticību, celt un palikt vienībā ar Baznīcu, aprūpēt Dieva tautu, būt līdzjūtīgs un žēlsirdīgs pret nabagiem, svešiniekiem un trūkumcietējiem. Tam sekos ordinācijas litānija, roku uzlikšana un ordinācijas lūgšana. Jau Vecās Derības laikā ar šādu žestu tika iecelti priesteri, pravieši un karaļi. Vēl ceremonijas laikā jaunajam bīskapam pirkstā tiks uzvilkts gredzens kā uzticības zīme Baznīcai, uzlikta galvā mitra un pasniegts zizlis kā zīme tam, ka bīskaps ir aicināts būt par dvēseļu ganu.

Ārzemju viesu vidū būs Katoļu Baznīcas Lietuvā Telšu bīskaps Jonas Boruta SJ, Katoļu Baznīcas Ukrainā Kijevas bīskaps Pēteris Herkulans Maļčuks, Žitomiras bīskaps Vitālijs Skomarovskis, Luckas bīskaps Markijans Trofimjaks, Kijevas Žitomiras diecēzes bīskaps emeritus Jānis Purvinskis u.c.
Bīskapa E. Pavlovska ordinācijas dievkalpojumā piedalīsies arī visu Latvijas diecēžu priesteri, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers, Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskās katedrāles prāvests Kaspars Kovaļovs, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes rektors Juris Skujāns, Jelgavas pilsētas mērs Andris Rāviņš, kā arī citas Jelgavas pilsētas un novada amatpersonas un kultūras iestāžu darbinieki.
Šogad pāvests Benedikts XVI pieņēma Jelgavas diecēzes vadītāja bīskapa A. Justa lūgumu atbrīvot viņu no ieņemamā amata un nominēja priesteri E. Pavlovski par Jelgavas bīskapu. Par jaunā kandidāta izvēli bīskaps A. Justs paziņoja š. g. 22. jūlijā. E. Pavlovskis par jauno bīskapu tika izvēlēts pēc aptaujām, kas vairākās kārtās tika veiktas gan garīdzniecības, gan katoļticīgo vidū.
E. Pavlovskis ir dzimis 1950. gada 30. augustā Krāslavas rajona Beresnes draudzē kolhoznieku ģimenē. Viņa jau mūžībā aizgājušie vecāki bija dedzīgi katoļi un dziļi ticīgi cilvēki. E. Pavlovskim ir divi brāļi. 1968. gadā viņš pabeidza Dagdas vidusskolu, iegūstot vidējo izglītību, un iestājās Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgajā Seminārā. Pēc triju mēnešu studijām 1968. gada decembrī E. Pavlovskis tika iesaukts dienēt Padomju Armijā. Pēc atbrīvošanas no obligātā karadienesta 1970. gadā viņš turpināja mācības Garīgajā Seminārā un 1975. gada 25. maijā saņēma Priesterības sakramentu.
E. Pavlovskis kā vikārs ir kalpojis Rīgas Sv. Antona, Sv. Franciska un Sv. Alberta draudzē, bet kā prāvests – Pēternieku, Rīgas Sv. Antona, Tukuma, Rīgas Sāpju Dievmātes, Majoru, Slokas, Ķemeru, Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas un Kristus Karaļa draudzē. Pēc ordinācijas par priesteri, laikā no 1976. līdz 2000. gadam strādāja Rīgas Garīgajā semināra par pasniedzēju.
Jaunā Jelgavas bīskapa E. Pavlovska ģerbonī ir attēlota Marijas monogramma, kas Baznīcā pazīstama no senseniem laikiem. Zem monogrammas lasāma bīskapa devīze: „Ecce filius tuus”, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē – „Lūk, tavs dēls”. Tie ir vieni no Kristus pēdējiem vārdiem, kad Viņš novēlēja savu Māti apustulim Jānim un Marijai – apustuli, kas simboliski nozīmē, ka caur Jāni Marijai novēlēta visa Baznīca.
Jelgavas diecēze ir izveidota 1996. gadā, un par tās pirmo un līdz šim vienīgo bīskapu 1996. gada 25. martā tika iecelts toreizējais Rīgas Garīgā semināra rektors A. Justs, kuru par bīskapu tā paša gada 6. janvārī Romā iesvētīja pāvests Jānis Pāvils II. Saskaņā ar Baznīcas Kanonisko tiesību 401. pantu diecēzes bīskaps, kas sasniedzis 75 gadu vecumu, ir aicināts lūgt pāvestam atbrīvošanu no diecēzes vadīšanas amata, tomēr pāvests Jelgavas bīskapa lūgumu apmierināja tikai šogad, kad A. Justam paliek 80 gadi.
Jelgavas diecēzē ir 80 520 kristīti katoļi, no kuriem trešā daļa ir aktīvi praktizējoši kristieši. Pagājušajā gadā Jelgavas diecēzē notika 820 kristības, 108 laulības, 422 cilvēki saņēma Pirmo Svēto komūniju un 359 – Iestiprināšanas sakramentu.
LRKB IC

Scroll To Top