Now Reading
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās izstādi „Terra Mariana – senatne un mantojums”

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās izstādi „Terra Mariana – senatne un mantojums”

15. septembrī, plkst. 17.00, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, izstāžu zālē Kr.Barona ielā 14, Latvijas vēsturnieku 1.kongresa priekšvakarā atklās oriģinālmateriālu un audiovizuālu izstādi „Terra Mariana – senatne un mantojums”. Jēdziens „Terra Mariana” vēstures literatūrā ir pazīstams kopš 13.gs, kad tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā izveidojās Livonija (Līvzeme) jeb Terra Mariana (Marijas zeme) ar vienojošo dominanti – katoļticību.
Dominē uzskats, ka Latgales īpatnējās vēstures aizsākumi ir meklējami 16.gs, kad sabruka Livonija. Līdz ar to vēstures gaitā izpratne par „Terru Marianu” mainījās, jaunākajos laikos to saista ar Latgali. Šī novada ilgā nošķirtība (līdz 1917.gadam) no pārējās Latvijas, arī apgrūtinātā piekļuve vēstures avotiem, aizkavēja Latgales pilnvērtīgu zinātnisku izpēti. Visu Latvijas novadu harmoniska un kompleksa izpēte aktualizējusies Latvijas vēsturnieku 1.kongresa priekšvakarā, kad tiek lemts par Latvijas vēstures zinātnes turpmāko likteni.

Izstāde ir vēstījums par Latgales vēsturi. Tās pamatsadaļas veidotas pēc erudītākā 19.gs. Latgales pētnieka Gustava Manteifeļa apkopotajiem materiāliem (apcere „Inflantija” /1879/, albums – dāvana Romas pāvestam „Terra Mariana” /1888/), kuri papildināti ar mūsdienu pētniekiem pieejamajiem materiāliem Latvijas arhīvos, bibliotēkās un muzejos.
Izstādē skatāmi Latgalei veltīti materiāli audiovizuālā veidā. Tos papildina vitrīnās izvietoti oriģināli vēstures materiāli. Izstādes apmeklētājiem ir iespēja iepazīt šādas tēmas: robežu vēsture, 1917.gada Rēzeknes kongress, baznīcas un pilis, simbolika, mazāk pazīstami novada darbinieki, novadam veltītie izdevumi, fotogrāfijas. Tos papildina moderno priekšmetu klāsts – atklātnes, pastmarkas, monētas, simbolika u.c.
Izstādi veidojusi Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Valsts vēstures arhīvu, Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūtu, Romas Katoļu Baznīcu Latvijā, Franča Trasuna muzeju „Kolnasāta”, Skrindu dzimtas muzeju Vabolē.
Izstādes zinātniskais konsultants ir vēstures doktors Henrihs Soms.
Izstāde būs skatāma līdz 29. oktobrim.
Baiba Prikule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu nodaļa

Scroll To Top