Lūgsimies Svētā Gara novennu par gaidāmajām Saeimas vēlēšanām!

Aicinām ikvienu labas gribas cilvēku šodien uzsākt 9 dienu lūgšanu (novennu) Dieva Svētā Gara godam nodomā par gaidāmajām Saeimas vēlēšanām! Lūgsim, lai Svētais Gars apgaismo cilvēku sirdis un prātus un dāvā gudrību ievēlēt godprātīgus un profesionālus deputātus, kas kalpos visas sabiedrības kopējam labumam un rūpēsies par Latvijas garīgu un materiālu atdzimšanu, kā arī par pašiem deputātu kandidātiem, lai Dievs atmodina viņu sirdsapziņu un labo gribu kalpot tautas un valsts labā! (Kaspars un Inese no Rīgas Sv. Alberta draudzes)

Lūgšanas teksts, kas jālūdzas katru dienu deviņu dienu garumā:

1. Himna Svētajam Garam:
Nāc Svētais Gars, Dievs Radītāj,
Tu, žēlastību dāvātāj!
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
Lai Tavi bērni būtu mēs.
Par aizstāvi Tu cildināts
Un Dieva tautai dāvināts.
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
Dzīvs avots, mīlestības Gars.
Ar septiņveida dāvanām,
Vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
Un Dievu slavēt aicini.
No Tevis gaismu gribam lūgt
Un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko.
Pret ļauno cīņā stiprini
Un savu mieru dāvini.
Mūs vadi, lai Tev sekojam
Un Debess laimi mantojam.
Mēs ticam Tēvam mūžīgam
Un Dieva Dēlam vienīgam,
Un Garam Visusvētajam,
Šai Trīsvienībai dievišķai. Amen.
2. Lūgsimies! Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis un savas mīlestības uguni tajās iededz! Dievs, kas saviem apustuļiem atsūtīji Svēto Garu, uzklausi savu ļaužu dievbijīgās lūgšanas un tos, kam esi dāvājis ticību, apveltī ar savu mieru. Dievs, Tu zini visu un pazīsti mūsu domas un gribu, šķīstī mūsu sirdi ar Svētā Gara spēku, lai mēs varam Tevi pienācīgi mīlēt un slavēt. Dievs, kas ticīgo sirdis māci un apgaismo ar Svētā Gara gaismu, ļauj mums Tavu gribu pareizi saprast un priecāties vienmēr, saņemot Svētā Gara žēlastības. Dievs, Tu ar savu Garu mūs vadi un sargā, esi mums žēlīgs un uzklausi mūsu lūgšanas, lai mēs, saņemot Tavu palīdzību, vienmēr paļautos uz Tevi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Tēvs mūsu… Esi sveicināta… Gods lai ir …

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti